Arbejdsmiljøfokus er godt for tid, kvalitet og økonomi – Allerød

- Forebyggelse betaler sig

Konference 21. oktober 2019 kl. 9-12
i auditoriet, NIRAS A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

NIRAS, COWI, BFA Bygge & Anlæg og Videntjenesten for Arbejdsmiljø indbyder til konference, hvor resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” præsenteres. Projektet har undersøgt sammenhængene mellem arbejdsmiljøaktiviteter på den ene side og forskellige økonomiske parameter for bygherre, projekterende og entreprenør på den anden side.

For første gang er det således med statistiske metoder påvist, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker og nedslidning på bygge- og anlægsprojekter. Projektets resultater er omsat til en række målrettede og handlingsanvisende faktaark. Projektet er gennemført af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til alle interesserede, herunder bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende og entreprenører.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding senest mandag, den 14. oktober 2019 er nødvendig.
Benyt venligst dette link: Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes konferencen

Program

09.00-09.15Velkomst v/administrerende direktør Jan Frank Steenhard, Joblife A/S
09.15-09.45Oplæg om resultaterne af den kvantitative undersøgelse v/ projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife
09.45-10.00Summemøde omkring bordene
10.00-10.15Plenum. Ordstyrer: Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø
10.15-10.30Pause
10.30-10.50Præsentation af faktaark v/projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife og konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten for arbejdsmiljø
10.50-11.10Summemøde omkring bordene
11.10-11.25Plenum. Ordstyrer: Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø
11.25-11.30Afslutning v/projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife
11.30-12.00Sandwich

Konferenceansvarlig
Markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife, tlf. 23 72 89 91, pta@niras.dk