Arbejdsmiljø: Sikker intern færdsel i kødindustrien

NIRAS JOBLIFE har været projektleder på et stort projekt om sikker færdsel i virksomheder i kødindustrien. Arbejdsmiljøprojektet blev finansieret af midler fra Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg (KAU) og gennemført med deltagelse af Tulip i Vejle og DEFCO i Århus. Resultatet blev en drejebog, som henvender sig til ledelser og arbejdsmiljø-organisationer i fødevarevirksomheder, der ønsker at skabe større sikkerhed og færre ulykker.

Antallet af ulykker i kødindustrien har længe været meget højt, på trods af at flere virksomheder efterhånden har etableret fysisk sikring af den interne færdsel, bl.a. gennem opstregning, spejle og skiltning ofte suppleret med både færdselspolitikker og færdselsregler.

Med rådgivning fra NIRAS JOBLIFE ønskede Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg (KAU) derfor at få udarbejdet en drejebog til at guide branchens virksomheder og få alle til at udvise sikker adfærd i den interne trafik, både mht. den gående og den kørende trafik.

Positiv indvirkning på den interne færdsel

Drejebogens overordnede fokus er en række strategier, der kan benyttes for at styre adfærden i en positiv og hensigtsmæssig retning. Der er særligt fokus på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd.

Før arbejdet med adfærd igangsættes, introducerer drejebogen først en række baggrundsoplysninger, der kan være nyttige i det videre arbejde. Det drejer sig bl.a. om definitionen af intern færdsel, lovgivningen og ulykkesforekomsterne på området. En generel forudsætning for at arbejde med adfærd er, at den fysiske sikring er på plads. Derfor introducerer drejebogen også, hvordan den fysiske sikring kan planlægges. Drejebogen rundes af med case-virksomhedernes erfaringer med projektet, bl.a. brugen af metoder og værktøjer.

Som et led i projektet blev der målt på effekterne af indsatsen. Målingerne viste tydeligt, at indsatsen havde en positiv virkning på både ledelsens, arbejdsmiljøorganisationens og medarbejdernes adfærd og fokus i den interne færdsel. Derudover gav det en synergieffekt, at virksomhederne oplevede større synlighed og forståelse for arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Læs mere

Drejebogen indeholder bl.a.:

• Idékatalog til fysisk sikring af den interne færdsel
• Skabelon til udarbejdelse af virksomhedens færdselsregler
• Oplæg til seminarer for ledelse og arbejdsmiljøorganisation
• Skemaer til før- og eftermåinger
• Værktøjer til indsatsperioden

Hent drejebogen på her