Arbejdsmiljøsamarbejde om Plan for Sikkerhed og Sundhed

Dansk Arbejdsmiljø (i dag NIRAS JOBLIFE) hjælper Birch & Krogboe (i dag NIRAS) med at opfylde kravene ved Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) på byggepladsen ved Rosengårdcenteret i Odense. En bygherre skal altid sørge for at have en Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS).

Når byggepladsen har et vist omfang, skal bygherren afgrænse, koordinere, udarbejde PSS og anmelde den til arbejdstilsynet. Bygherren skal derfor udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der varetager koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen.

En arbejdsmiljøkoordinator skal opfylde følgende fire punkter:

• Have sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører
• Have erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde
• Have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål
• Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedskoordinatorer

Dansk Arbejdsmiljø med på opgaven

Birch & Krogboe vurderede, at der var størst mulighed for at få jobbet som byggeleder og sikkerhedskoordinator, hvis vi kombinerede vores kræfter i virksomheden.

Det var nærliggende at spørge Dansk Arbejdsmiljø, om de var interesserede i samarbejdet – og det var de bestemt

I dette regi arbejder Dansk Arbejdsmiljø som arbejdsmiljørådgivere under Birch & Krogboes navn.

Fordeling af arbejdsopgaver

Der er nu indgået en aftale mellem parterne, hvor arbejdsmiljøkonsulent Søren Stærkær fra Dansk Arbejdsmiljø er PPS-koordinator. Tilsammen opfylder Søren Stærkær og projektleder Arne G. Eriksen de fire krav, som koordinatoren skal opfylde. De skal bl.a. sørge for at ind-kalde til og deltage i byggepladsens sikkerhedsmøder.

Startskuddet til flere opgaver

For et par uger siden blev spadestikket til en ny udvidelse af Rosengårdcentret taget af Odenses borgmester. Indtil september 2008, hvor udvidelsen forventes færdig, vil Dansk Arbejdsmiljø være tilknyttet byggeriet som PSS-koordinator.

Samarbejdet med Birch & Krogboe bliver forhåbentlig startskuddet til mange flere af samme slags.