Certificering styrker arbejdsmiljøarbejdet hos Alfa Laval

Alfa Laval er en virksomhed, hvor arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt. Gennem certificeret arbejdsmiljøledelse har virksomheden nu opnået en mere strategisk tilgang til arbejdsmiljøet, hvilket har hjulpet til at systematisere og effektivisere indsatsen.

Alfa Laval i Kolding fik i januar 2012 papir på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsmiljøcertificering. Certificeringen er et bevis på, at virksomheden arbejder strategisk med arbejdsmiljøet. Forud er gået en proces med at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø, opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem og ikke mindst implementere det nye system. NIRAS JOBLIFE har rådgivet under sidste del af forløbet.

Med et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem er Alfa Laval bedre i stand til at systematisere og effektivisere sit arbejdsmiljøarbejde. Samtidig dokumenterer virksomheden, at den overholder lovkrav på arbejdsmiljøområdet, forebygger arbejdsulykker og har en effektiv styring af indsatser og resultater på området. Dermed er arbejdsmiljøcertificeringen et bevis på, at virksomheden har fokus på medarbejdertrivsel.

En af de store udfordringer ved arbejdsmiljøcertificeringer er at få systemet implementeret på en måde, så det gøres levende og medarbejderne bliver involveret og aktiveret i processen. Her blev løsningen hos Alfa Laval at opstille en messestand med plakater, film, konkurrencer, afprøvning af værktøjer, mad og drikke mv. Hver af de ca. 200 medarbejdere var på standen i ca. en halv time i løbet af dagen og fik herved en introduktion til arbejdsmiljøledelsessystemet på en underholdende og praktisk tilgængelig måde.

Certificeret efter internationalt anerkendt standard

Alfa Lavals nye arbejdsmiljøledelsessystem er certificeret efter den danske standard DS/OHSAS 18001, som er baseret på den internationalt anerkendte specifikation OHSAS 18001. Standarden stiller en række krav, bl.a. til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, opbygning af arbejdsmiljøledelsessystemet, udarbejdelse af politikker og målsætninger, risikovurdering, dokumentation, kommunikation og ledelse.

DS/OHSAS 18001 er udviklet, så den kan anvendes sammen med den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 og den internationale standard for kvalitetsstyring ISO 9001. Alfa Laval var i forvejen certificeret efter begge standarder og dermed vant til at arbejde med ledelsessystemer.