Colas: Det kræver stærke ledere at løfte arbejdsmiljøet til et strategisk niveau

Hos asfaltvirksomheden Colas er der sat fokus på, hvad god ledelse i alle ledelseslag kan gøre for både arbejdsmiljø og bundlinje. Med træning i bl.a. persontyper, kommunikationsstile og personlige ledelsesstile kan Colas sikre ”ledelse på forkant” og gå forrest i arbejdet mod et bedre arbejdsmiljø.

Colas Danmark har i samarbejde med NIRAS JOBLIFE gennemført et ledelsesprojekt for alle medarbejdere i selskabet. Projektet har haft betegnelsen ”Projekt Sundhed, Sikkerhed og Trivsel”. Projektet viste, at der var et stort økonomisk potentiale ved at arbejde strategisk med arbejdsmiljø og ledelse.

Projektet omfattede alle medarbejdere og havde til formål at skabe et fælles sprog og værdisæt for arbejdsmiljøet; fysisk såvel som psykisk. Medarbejderne blev taget ud af drift to hele dage, hvilket i sig selv sendte et tydeligt signal om prioriteringen af dette projekt.

Gennem de seneste år er Colas gradvist gået fra, at det daglige arbejdsmiljøarbejde har været iscenesat og drevet af en stabsfunktion (MKS-organisationen) til, at det i dag prioriteres som en strategisk del af et ledelsesfokus, alle ledelseslag i organisationen er med til at beslutte og føre ud i livet.

Alle ledere og formænd har været igennem træning i persontypologier, kommunikationsstile, lederstile, konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse og personlig gennemslagskraft for at opnå et fælles sprog med formålet at sikre ”ledelse på forkant”.
For at sikre en bedre dialog mellem ledere og medarbejdere blev der i projektet udarbejdet et nyt MUS-skema, og alle ledere blev instrueret i brugen af det. Formålet var at komme bredere rundt om medarbejderens udvikling, så der udover den generelle personlige/faglige udvikling blev spurgt ind til arbejdsmiljøet på to områder; de sikkerhedsmæssige og ergonomiske forhold, herunder medarbejderens egen rolle og ansvar i forhold til dette, samt de for Colas vigtigste parametre inden for psykisk arbejdsmiljø og social kapital.

Ved strategisk at lægge arbejdsmiljøarbejdet ud i driften er der blevet kortere kommunikationsveje og mere nærværende information, hvilket øger lysten til samarbejde og nedtoner tendensen til en ”macho-kultur”, som kan opstå i en entreprenørvirksomhed.

Hos Colas er man meget tilfreds med forløbet, der ikke kun har styrket ledernes kompetencer, men er kommet hele virksomheden til gavn.

Forløbet med NIRAS JOBLIFE har givet os mange værdifulde værktøjer, som vi igennem praktisk træning har lært at kapitalisere i hverdagen. Med ledertræningen er der skabt et fælles ledelsessprog, og dialogen og samarbejdet mellem lederne på tværs af hele organisationen er styrket. Ledelse af medarbejderne har fået større fokus hos os, og vi er i dag bedre rustet til at løfte arbejdsmiljøet derhen, hvor vi gerne vil være.

Om Colas

Colas Danmark A/S er en af landets førende asfaltvirksomheder. Virksomheden udfører anlægs- og vedligeholdelsesarbejder inden for vejbyggeri og infrastruktur. Colas Danmark blev stiftet i 1930 og indgår i den franske Colas S.A. Gruppe, der er førende på verdensmarkedet, og som med 65.000 medarbejdere i 50 forskellige lande er med til at forbedre infrastrukturen for mennesker over hele verden. Læs mere her.