Dialogbaseret APV og anerkendende tilgang til bedre arbejdsmiljø

Der er mange eksempler på, at den dialogbaserede og anerkendende tilgang til arbejdspladsvurderinger (APV) forbedrer det psykiske arbejdsmiljø og trivslen betydeligt på en arbejdsplads. NIRAS JOBLIFE har med afsæt i metoden hjulpet Rigshospitalet med at følge op på trivselsundersøgelsen TrivselOP, som udgør en del af Region Hovedstadens APV.

TrivselOP er et af Rigshospitalets hovedindsatsområder i år, og de har ønsket at styrke spørgeskemaundersøgelsen med en dialogbaseret opfølgning ud fra en anerkendende tilgang blandt medarbejderne i samtlige afdelinger og afsnit på hospitalet. Resultaterne skal omsættes til praksis, og hvem bedre end medarbejderne ved, hvad der skal til.

”Vi har ønsket at følge op på trivselsundersøgelsen ved at gøre brug af en anerkendende tilgang, som vi har gode erfaringer med hvad angår psykosociale forhold og organisering af arbejdet. Det handler om at bruge dialogen til at vende problemer til ønsker og drømme om en bedre fremtid. På den måde vil vi styrke trivslen, patientbehandlingen og den daglige drift på hospitalet,” fortæller Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef på Rigshospitalet.

Dialogmøder

I den dialogbaserede og anerkendende tilgang inddrages medarbejderne med fokus på at udforske muligheder og udvikling i stedet for fejl og mangler. Gennem dialogmøder bliver de berørte medarbejdere hørt og kan bidrage med løsninger, som kan udmøntes i konkrete forslag til en handlingsplan.

Seniorkonsulent Thomas Milfeldt fra NIRAS JOBLIFE har bl.a. været med til at uddanne Rigshospitalets arbejdsmiljøgrupper og ledere, så de selv kan afholde dialogmøderne i organisationen. Tilbuddet om kurset er blevet modtaget positivt, og gennem en række 1½ dags kurser om dialog, anerkendende udforskning, involvering og løsningsmodeller er arbejdsmiljøorganisation og ledelse rustet til at tage dialogen med medarbejderne. Deltagerne har gennem kurset fået en række værktøjer til at forestå dialogmøderne og tage processen skridtet videre.

”Når handlingsplanerne er på plads, er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at de også føres ud i livet. Det er jo her medarbejderne oplever, at det virkelig betaler sig.

Gevinst for arbejdsmiljøet

”Der har været en høj grad af ledelsesopbakning til initiativet, som gør os i stand til at arbejde videre med TrivselOP med afsæt i en anerkendende og løsningsorienteret tilgang. Arbejdsmiljøgrupperne er klædt på til at finde og prioritere de vigtigste indsatser, og vi har store forventninger til resultatet. Jeg er overbevist om, at vi vil se større fokus på det tværgående faglige og organisatoriske samarbejde og arbejdsgange. Det vil være en gevinst for det samlede arbejdsmiljø,” afslutter Morten W. Andersen.

Om TrivselOP

Alle offentlige arbejdspladser skal lave en trivselsundersøgelse hver tredje år. Region Hovedstaden har udviklet et koncept for trivselsmåling og arbejdsplads-vurdering ved navn TrivselOP, der står for Trivsel Og Personale-udvikling. På Rigshospitalet holder arbejdsmiljøgrupper og ledere anerkendende dialogmøder med medarbejderne for at omsætte resultaterne fra undersøgelsen til konkrete handlinger.

Anerkendende APV – fra fejlfinder til udvikler

Hør seniorkonsulent Thomas Milfeldt fortælle om fordelene ved anerkendende APV.