Eksterne audits giver nye perspektiver på arbejdsmiljøarbejdet hos Arla Food

Hos Arla Food ASIC i Brabrand (det tidligere Innovation Centre Brabrand) har der i trivselsudvalget været stor bevidsthed om fordelen ved at blive set over skulderen. Herunder få bekræftet, om kursen er rigtig, eller om der er behov for justeringer eller helt nye tiltag.

Joblife har derfor i flere år hjulpet ASIC med at vurdere arbejdsmiljøniveauet. Det er dels sket ved dialog og interviews med trivselsudvalget og medarbejderne, dels ved fysisk gennemgang af virksomheden. Hver gang er status og anbefalinger blevet samlet i en overskuelig og enkel rapport, som trivselsudvalget har brugt i det videre arbejde med arbejdsmiljøet.

Det er interessant at følge virksomhedens evne til at omsætte vores anbefalinger til handlinger, som både løfter virksomhedens niveau, men også kultur”,

Jasper Eriksen fra Joblife har mange års erfaring med audits og har tidligere gennemført audits på ASIC.

Det er vigtigt, at vi hele tiden evner at sætte nye vinkler på disse audits. Derfor er det en bevidst strategi, når vi med jævne mellemrum indsætter en ny auditor på ASIC. Det handler om at få friske øjne på sagen, men samtidig bevare kontinuiteten i samarbejdet med kunden.

Udviklingen i audits på ASIC

ASIC har i mange år fået gennemført én årlig ekstern audit af Joblife. I starten var der overvejende fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Senere kom vurderingen af de formelle arbejdsmiljøkrav med, som APV, arbejdspladsbrugsanvisninger og lovpligtige eftersyn. I ”nyere” tid er fokus blevet rettet mod det at arbejde strategisk og systematisk med arbejdsmiljøet, bl.a. ledelsens og arbejdsmiljørepræsentanternes betydning som rollemodeller.

Hvordan forløber en ekstern audit i praksis?

Ved en grundig audit er det vigtigt, at auditoren får udleveret forskellige dokumenter på forhånd. Det kan være referater, runderinger, handlingsplaner og statistikker.

Selve auditten starter i mødelokalet med en gennemgang, som afdækker styrker, muligheder og en forståelse af de udfordringer, som virksomheden har i hverdagen. Drøftelserne sigter i dag primært mod det strategiske niveau. Der er bl.a. fokus på emner som organisering, ansvars- og opgavefordeling, procedurer og retningslinjer, nye regler og deres implementering.

De nye krav om årlig arbejdsmiljødrøftelse med udarbejdelse af strategiske mål samt udarbejdelsen af en kompetenceudviklingsplan, har også skabt fornyet fokus på det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Derefter besøges de enkelte afdelinger, hvor der fokuseres på det faktiske arbejdsmiljø og på fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i dagligdagen. Her laves både visuel inspektion, men også medarbejderinterviews, der giver vigtige bidrag til den samlede audit. Vurdering af medarbejdernes viden og forståelse for arbejdsmiljø er særdeles vigtig, hvis arbejdsmiljøarbejdet skal fungere i praksis. Alle har jo et ansvar, og er der uklarhed om procedurer og retningslinjer, ja så kan kæden hurtig springe af!

Auditorens fokus

Auditoren fra Joblife fokuserer ikke kun på fejl og mangler som i en traditionel tilstandsvurdering. Der ses i lige så høj grad på det, som allerede skaber værdi og med fordel kan anvendes til at løfte andre områder i virksomheden. Det, som skaber værdi, skal udbredes og bliver helt naturligt en del af anbefalingerne i rapporten.
Ved sidste audit på ASIC var der særligt fokus på ledelsesopbakning og sikkerhedskultur i virksomheden, da det er vigtige forudsætninger for, at ledelsens intentioner modtages godt.

Rapporten

Ud fra den samlede audit udarbejder Joblife en rapport opdelt i hovedtemaer. Til hvert tema gives et kort og præcist resumé. Resuméet giver beslutningstagerne et hurtigt overblik over, hvad det fungerer i virksomheden, og hvor der er plads til forbedring.
Det er også resumeerne, der bl.a. tages udgangspunkt i, ved den efterfølgende audit under det indledende møde. Dette for at drøfte, om anbefalinger er blevet implementeret, herunder om det fungerer i praksis.
John H. Jensen fra ASIC har flere gode erfaringer med de eksterne audits. Han udtaler bl.a.:

Det har været med til at sætte fokus på næste års taskplan. Samtidig får vi trykprøvet om kollegerne er ‘klædt på’ rent arbejdsmiljømæssigt.

Det er meget inspirerende at få andre vinkler på arbejdsmiljøet og trivslen på ASIC.

Vi bliver bekræftet i, at vi gør det godt. Samtidig er NIRAS JOBLIFE gode til at komme med nye ideer / vinkler til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre eller anderledes. Så udbyttet af disse audits er meget tilfredsstillende.