Ergonomisk forløb hos dagplejere i Odder Kommune

Ca. 100 kommunale dagplejere i Odder Kommune har igennem 2010 og 2011 deltaget i et ergonomisk forløb med henblik på at undgå arbejdsrelaterede skader.

Dagplejeres arbejde er forbundet med risiko for sundhedsskadelige belastninger og nedslidning af bevægeapparatet. Arbejdet med små børn kan give mange løft, vrid i ryggen og lange perioder med foroverbøjet ryg.

For at undgå arbejdsrelaterede skader i bl.a. ryg, nakke og ben har Dagplejen i Odder Kommune gennemført et længere forløb i ergonomi med rådgivningsbistand fra NIRAS JOBLIFE. Forløbet har haft til formål at give dagplejerne værktøjer til at undgå de gener eller smerter, som kan opstå i forbindelse med deres daglige arbejde.

Målrettet undervisning

Rådgivningen foregik som undervisning på de ugentlige legestuedage, hvor dagplejerne typisk samles i grupper på 4-5 personer. Forud for undervisningen havde ergoterapeut Annie Buus-Jensen taget billeder af dagplejernes arbejdssituationer og fotodokumenteret håndteringen af daglige opgaver som spisning, leg, bleskift og putning af børnene. Billederne blev benyttet som en del af undervisningen i de ergonomiske grundprincipper og hensigtsmæssig udførelse af arbejdet.

Ifølge Annie Buus-Jensen er der flere fordele ved at placere undervisningen, når dagplejerne er samlet:
”Når undervisningen lægges på legestuedagene, er fotooptagelserne af deltagerne friske. Billederne giver et rigtig godt udgangspunkt til en dialog om, hvordan man bruger sin krop hensigtsmæssigt i arbejdet. Samtidig får dagplejerne mulighed for efterfølgende at sparre med hinanden i den konkrete arbejdssituation, og det er med til at få de nye rutiner ind på rygraden. Jeg tror, at dette har en større værdi på sigt end den mere tidskrævende individuelle vejledning hos hver enkelt dagplejer”.

For hver legestuegruppe blev der udarbejdet et notat, hvor tekst og billeder beskriver god ergonomi. Formålet med notatet, som kan bruges som opslag, er at holde fortsat fokus på de gode ergonomiske vaner.

Når undervisningen lægges på legestuedagene, er fotooptagelserne af deltagerne friske. Billederne giver et rigtig godt udgangspunkt til en dialog om, hvordan man bruger sin krop hensigtsmæssigt i arbejdet. Samtidig får dagplejerne mulighed for efterfølgende at sparre med hinanden i den konkrete arbejdssituation, og det er med til at få de nye rutiner ind på rygraden. Jeg tror, at dette har en større værdi på sigt end den mere tidskrævende individuelle vejledning hos hver enkelt dagplejer.

For hver legestuegruppe blev der udarbejdet et notat, hvor tekst og billeder beskriver god ergonomi. Formålet med notatet, som kan bruges som opslag, er at holde fortsat fokus på de gode ergonomiske vaner.

Ergonomisk undervisning i Skanderborg Kommune

NIRAS JOBLIFE har gennemført et lignende ergonomisk arbejdsmiljøprojekt hos en række dagplejegrupper i Skanderborg Kommune.