Fit for fight: smerteforebyggelse hos Hydro Aluminium Tønder

NIRAS JOBLIFE har gennemført et projekt om smerteforebyggelse hos Hydro Aluminium Tønder A/S. Projektet skal nedbringe muskel- og skeletsmerter som følge af såvel hårdt fysisk arbejde i produktionen som stillesiddende arbejde i administrationen. Projektet er gennemført med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Fra marts 2011 til oktober 2012 har NIRAS JOBLIFE arbejdet med at forbedre de ergonomiske betingelser i det daglige arbejde hos Hydro Aluminium Tønder samt at styrke den enkelte medarbejders fysik i forhold til konkrete arbejdsopgaver. Med et differentieret projekt har NIRAS JOBLIFE rakt ud til medarbejdere på alle niveauer i organisationen for at finde relevante og simple løsninger, som er direkte anvendelige i det daglige arbejde.

Overordnede succeskriterier:

  • Reduktion af smerter i bevægeapparatet
  • Øget fokus på at bruge hjælpemidler og korrekte teknikker til at løfte/bære og skubbe/trække
  • Øget brug af hæve-/sænkebord og aktive pauser
  • Forbedring af medarbejdernes kondital

Ergonomisk indretning og træning

For at sikre differentieringen har NIRAS JOBLIFE været inde at arbejde med de enkelte afdelinger. Alle medarbejderne har været med til at udvikle trivselshjul, sætte fokus på relevante problemstillinger og finde løsninger, som fungerer i lige netop deres arbejdssituationer.

Alle arbejdspladser er blevet gennemgået med et ergonomisk sigte, og arbejdsmiljørepræsentanterne er blevet uddannet som instruktører i ergonomisk indretning og brug af arbejdsstationer m.v. Et af målene har været markant at øge antallet af administrative medarbejdere, der benytter deres hæve-/sænkeborde mere end 30 minutter dagligt.

På månedlige møder har NIRAS JOBLIFE lagt fokus på udvikling af de organisatoriske rammer samt på løbende justering og gennemførelse af ergonomiske træningsprogrammer. Her er medarbejderne blevet introduceret til øvelser til at styrke kroppen i forhold til konkrete arbejdsopgaver og -udfordringer i deres dagligdag.

Engagement og åbenhed styrker arbejdsmiljøet

Lederne og arbejdsmiljørepræsentanterne har haft en særlig rolle i forhold til at sikre et vedvarende fokus på de ergonomiske udfordringer. Deres engagement har været afgørende for at fastholde og fokusere de implementerede ændringer og forbedre de ergonomiske forhold.

Generelt har medarbejderne bakket godt op om projektet. Konsulenterne fra NIRAS JOBLIFE er blevet mødt med åbenhed, seriøsitet og arbejdsomhed, og tiltagene til øget fysisk sundhed og smerteforebyggelse på arbejdspladsen er nu godt kørende.