Fokus på nærvær reducerer fravær i Faxe Kommune

Faxe Kommune har med rådgivning fra NIRAS JOBLIFE igangsat projektet ”Øje for nærvær”. Projektet sigter mod at reducere sygefravær i kommunens institutioner og afdelinger ved at fokusere på ledelse, social kapital og en bred kam af trivselsaspekter. Et år inde i projektet har Faxe Kommune allerede reduceret fraværet markant.

En investering der betaler sig

Danskernes sygefravær koster kommunerne mange penge, og en besparelse på sygedagpenge vil sikre bedre velfærd. Det arbejder Faxe kommune hen imod, hvorfor de har igangsat projektet ”Øje for nærvær”. Projektet blev skudt i gang i 2011. NIRAS JOBLIFE står for projektledelse og konsulentbistand, og indsatsen dækker hele Faxe kommune, hvilket svarer til godt 3.500 ansatte og cirka 90 institutioner og afdelinger. Projektets målsætning var at nedsætte det årlige fravær med tre dage pr. medarbejder inden for tre år. Efter blot et år er status, at kommunen har reduceret fraværet fra knap 16 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2010 til 13,1 dag i gennemsnit pr. medarbejder i 2011.

Øje for nærvær

Faxe Kommune har med projektet ”Øje for nærvær” været en af de kommuner, som på landsplan i perioden 2010 – 2011 har reduceret sygefraværet mest. Erfaringer fra projektet peger på, at det er faktorer som: god ledelse, høj social kapital og en klar definition af kerneopgaver, som kan bidrage til en reduktion af fravær. I forbindelse med projektet er der blevet udviklet procedurer som ledere og HR-medarbejdere kan læne sig op ad. Eksempelvis lokale fraværspolitikker, kriseredskaber og procedurer for den vanskelige samtale. Der har været fokus på at skabe gennemskuelige og retfærdige arbejdsprocesser, og desuden har projektet arbejdet hen mod en fælles forståelse for hver arbejdsplads´ kerneopgaver og løbende identificeret centrale nærværs-og fraværsfaktorer.

Eksterne konsulenter lettere dialogen

Projektet har vist, at brugen af eksterne konsulenter kan bidrage til at få en åben dialog om, hvad fravær betyder i dagligdagen for arbejdspladsens muligheder for at løfte kerneopgaven med høj faglighed og stor tilfredshed hos borgerne. Projektet har som mål at indgå i dialog med såvel den enkelte medarbejder som hele arbejdspladsen. Dialogen skal lede til nye handlinger og skabe en ny samarbejdskultur, hvilket ofte medvirker til et lavere kortidsfravær.

Dertil retter projektet opmærksomhed mod, hvordan ledere og HR-medarbejdere kan blive mere opsøgende og imødekomme den enkelte medarbejders behov tidligt i en fraværsperiode. Det vil kunne reducere langtidsfraværet, fordi medarbejderen får hjælp til af afklare og etablere tiltag og dermed hurtigere kan genoptage arbejdet. Projektets brede fokus på de nævnte indsatsområder gør, at det rammer et bredt spektrum af centrale kilder til fravær. Det viser projektindsatsen, og samlet set fører det til en positiv forandring og udvikling.

En reduktion af sygefravær sparer kommunerne for mange millioner

Kommunernes Landsforening vurderer, at hvis de danske kommuner med det højeste sygefravær, kan nedbringe deres sygefravær til landsgennemsnittet, kan kommunerne på landsplan spare ca. 330 mio. kr. ”Øje for nærvær” er altså et godt eksempel på, hvordan kommunerne kan spare store summer og frisætte betydelige ressourcer ved at investere i arbejdsmiljø.

Læs mere om Faxe kommunes “øje for nærvær” projekt her