Gap-analyse: smutvejen til et godt ledelsessystem

En GAP-analyse hjælper virksomheder med at skabe et overblik over arbejdsmiljøets tilstand, som er af afgørende betydning for udviklingen af et ledelsessystem. NIRAS JOBLIFE har hjulpet entreprenørvirksomheden Arkils anlægsdivision med at vurdere virksomhedens placering i forhold til den internationale standard for arbejdsmiljø, OHSAS 18001, samt udarbejdet anbefalinger af tiltag for at forbedre arbejdsmiljø og ledelsessystem.

Jeg har set mange udmærkede ledelsessystemer – men et funktionelt ledelsessystem handler om mere end papirer og dokumenter.

For at et ledelsessystem kan fungere i praksis, skal hele grundlaget være på plads. Ledelsesopbakning og sikkerhedskulturen i virksomheden er vigtige forudsætninger for, at ledelsens intentioner modtages godt.

Når man skal opbygge et funktionelt ledelsessystem, er en af udfordringerne derfor at skabe overblik over virksomhedens efterlevelse af arbejdsmiljøkrav samt nødvendige procedurer og tiltag. Et godt udgangspunkt er at få lavet en tilstandsvurdering, en såkaldt gap-analyse. NIRAS JOBLIFE har ekspertisen til at styre processen, og det er kommet entreprenørvirksomheden Arkil A/S til gode.

Dialog om arbejdsmiljø i Arkil Anlæg

Arkil Anlæg ekspanderer voldsomt i disse år og er med fjorten afdelinger blandt de førende entreprenørvirksomheder i Danmark. Arbejdsmiljøet prioriteres højt, og Arkil ønskede derfor at gennemføre en gap-analyse for at arbejde frem mod den internationale OHSAS 18001-standard.

En grundig GAP-analyse kan være en omfattende og tidskrævende opgave, og NIRAS JOBLIFE blev bedt om at forestå den. Indledningsvis blev der taget en dialog med den øverste ledelse om deres oplevelse af arbejdsmiljøarbejdet samt virksomhedens ønskede retning fremover. Derefter blev der holdt møder med de enkelte afdelinger med fokus på fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i dagligdagen.

GAP-analysen gjorde forbedring overskuelig

Ud fra den samlede virksomhedsgennemgang udarbejdede NIRAS JOBLIFE en rapport med et kort og præcist resumé. Resuméet gav toplederne et hurtigt overblik over, hvor det fungerede godt i virksomheden, og hvor der var plads til forbedring. Det gjorde det overskueligt at finde, fremhæve og udbrede virksomhedens gode eksempler til andre områder og afdelinger. Desuden overskueliggjorde rapporten de områder, der skulle styrkes for at være på niveau med OHSAS 18001.

Jeg er glad for, at vi valgte at få hjælp til opgaven. Det kunne vi ikke selv have fundet tiden til,

fortæller direktør Jesper Arkil og udtrykker stor tilfredshed med NIRAS JOBLIFEs håndtering af processen.

Vi har nu det overblik, vi har brug for, så vi kan optimere vores ledelsessystem og arbejdsmiljø.

Find genvejen til at lykkes!

NIRAS JOBLIFE hjælper virksomheder med at finde smutvejen til et godt ledelsessystem. En gap-analyse skaber overblik over tilstanden af virksomhedens arbejdsmiljø og gør det muligt at finde frem til præcis, hvor der skal sættes ind. Gap-analysen behøver ikke være med reference til OHSAS 18001, men kan for mange virksomheder også med fordel anvendes i forhold til Arbejdstilsynets praksis i den specifikke branche.

Vi fokuserer ikke kun på fejl og mangler som i en traditionel tilstandsvurdering. Vi ser i lige så høj grad på det, som allerede skaber værdi og med fordel kan anvendes til at løfte andre områder i virksomheden.

Det giver et godt beslutningsgrundlag for en optimal proces, hvor tingene i højere grad lykkes første gang. Gap-analysen kan efter ønske suppleres med en analyse af sikkerhedskulturen samt af de mulige økonomiske konsekvenser af rapportens konklusioner.