Odense Marcipan og Bæchs Conditori sætter skub i arbejdsmiljøarbejdet

Odense Marcipan og Bæchs Conditori , der har samme ledelse og er ejet af norske Orkla ASA, har valgt at investere yderligere i at forbedre arbejdsmiljøet. Ønsket er at reducere risikoen for arbejdsulykker ved at uddanne både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i ”Roller og Ansvar” i det daglige arbejde.

De to virksomheder har desuden valgt at køre mikrokampagner på indsatsområder som er taget ud fra virksomhedernes kulturanalyse, der blev lavet i forbindelse med Roller og Ansvar-uddannelsen. NIRAS JOBLIFE har bidraget til processen med undervisning og facilitering af mikrokampagner for arbejdsmiljøorganisationerne.

Øget sikkerhedskultur

Gennem en årrække har Odense Marcipan og Bæchs Conditori arbejdet målrettet for at øge sikkerhedskulturen og dermed forebygge ulykker hos deres medarbejdere. Ønsket er, at det er arbejdsmiljøorganisationen, der skal tage ansvar for de systematiske og adfærdsmæssige forhold i hverdagen, og derfor var udgangspunktet for arbejdet, at den enkelte leder og arbejdsmiljørepræsentant skal være bedre rustet til at agere rollemodel og udvise ansvarlighed i forhold til arbejdsmiljøet.

På den måde skal ledernes holdning og adfærd vise vejen mod et bedre arbejdsmiljø og give medarbejderne noget at spejle sig i. For at sikre en hensigtsmæssig adfærd i forhold til arbejdsmiljøet og sikkerheden skal lederne og arbejdsmiljørepræsentanter have en fælles holdning, et fælles sprog og kendskab til, hvordan adfærden påvirker sikkerheden og trivslen.

Både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter gennemgik derfor en uddannelse, der bl.a. berørte:

  • Roller (formelle såvel som uformelle) og adfærd ift. sikkerheden og trivlsen
  • Ansvar
  • Ulykker
  • Motivation
  • Sikkerhedskultur
  • Safety Walk og kommunikation

Deltagerne udarbejdede desuden en kulturanalyse, hvor de skulle reflektere over, hvilken sikkerhedshæmmende og sikkerhedsfremmende adfærd der i dag eksisterer i virksomhederne.

Denne analyse blev efterfølgende anvendt som grundlag for valg af emner til mikrokampagner.

Igennem kurset skulle lederne og holdlederne løbende sætte sig selv i forhold til emnerne, vurdere hvor de selv er i dag, og hvor de skal arbejde individuelt såvel som i fællesskab for at imødekomme målsætningen om 0 ulykker.

Mikrokampagner

Efter kurset Roller og Adfærd er der hos de to virksomheder iværksat mikrokampagner. Odense Marcipan gik systematisk til værks og målte effekten af kampagnen ved at lave før- og eftermålinger.

Hos Bæchs Conditori var det valgte emne så aktuelt, at de valgte ikke at bruge tid på førmålinger, men derimod gå direkte i gang med kampagnen. Begge virksomheder har lavet et grundigt forarbejde ved at identificere baggrund, formål og interessenter og – selvfølgelig roller og ansvar for kampagnerne.

Lysere hverdag

Trine Nytofte, arbejdsmiljørepræsentant i administrationen på Odense Marcipan, har arbejdet med arbejdsglæde som emne i mikrokampagnen. Trine har lavet målinger, hvor resultaterne blev præsenteret på en positiv og humoristisk måde for hele administrationen, der tog rigtig godt imod initiativet, og som udtaler, at kampagnen er med til at ”gøre hverdagen lidt lysere”. Kollegerne modtager nu jævnligt e-mails, der ønsker ”god weekend – tak for en god uge”, eller finder et stykke chokolade og en seddel på skrivebordene mandag morgen med teksten ”tak, fordi du er en fantastisk kollega”.

Johnny Engberg, fabrikschef på begge fabrikker, er glad for det arbejde, der bliver udført, fordi det giver gladere medarbejdere og samtidig reducerer risikoen for skader – og så så giver det også tilfredse ejere, da Orkla ASA holder stort fokus på medarbejdernes trivsel og sikkerhed.