PCB-screeninger i Københavns Kommunes bygninger

Som den første kommune i landet har Københavns Kommune med hjælp fra NIRAS JOBLIFE nu undersøgt omfanget af giftstoffet PCB i fugemasse i kommunens bygninger. Foreløbig tyder alt på, at der er langt mindre PCB end frygtet.

Kun få af Københavns Kommunes bygninger har en højere koncentration af giftstoffet PCB i fugemasse. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Ejendomme, der har fået NIRAS JOBLIFE til at kortlægge omfanget af stoffet PCB i fugemasse i et udsnit af kommunens bygninger. 142 bygninger er undersøgt ud af de 570 bygninger, som er blevet defineret som riskogruppe. Der er tale om bygninger bygget/opført fra 1950-1977, hvor PCB blev brugt og hvor der færdes børn og unge eller hvor brugere bor i længerevarende perioder.

I undersøgelsen er der fundet to bygninger med højere koncentrationer af PCB i nogle udvendige fuger og et lille antal bygninger med moderate koncentrationer af PCB. Et højere indhold af PCB i fugerne indikerer alene, at der kan være et forøget indhold af PCB i indeluften, som kan udgøre en mulig sundhedsrisiko for brugerne af bygningerne.

Det er positivt, at der er fundet så få bygninger med høje forekomster af PCB i fugemasser. Med udgangspunkt i erfaringer fra Sverige, havde vi frygtet at finde langt flere. Når det er sagt, så tager vi de konkrete fund af PCB alvorligt. Derfor har vi igangsat luftmålinger disse steder for at finde ud af, om der kan være en sundhedsrisiko for brugerne.

To høje PCB-forekomster i kommunen

Københavns Ejendomme vil derfor nu måle indeluften de to steder, hvor der er fundet højere koncentrationer af PCB i de udvendige fuger. Målingerne skal bruges til at afdække, om niveauet af PCB i indeluften udgør en sundhedsrisiko for brugerne af bygningen, og om der er behov for at fjerne de PCB-holdige materialer i de konkrete bygninger.
Når luftmålingerne er afsluttet i foråret 2010, vil Københavns Ejendomme forelægge politikerne en handlingsplan for den fremtidige håndtering af PCB i kommunens bygninger. Politikerne skal bl.a. tage stilling til, om undersøgelsen bør udvides til at omfatte de resterende 428 bygninger i risikogruppen.

Endelig vil resultatet give politikerne mulighed for at vurdere de samlede PCB-forekomster i Københavns Kommunes bygninger og dermed få et billede af de fremtidige investeringsbehov til forsvarlig og løbende fjernelse af de PCB-holdige materialer.
Københavns Ejendomme iværksætter samtidig en proces, hvor indhold og resultater fra den afsluttede undersøgelse kvalitetssikres. Det skal afgøres om metoder og resultater fra undersøgelserne kan overføres på fremtidige undersøgelser for PCB.

NIRAS JOBLIFE har stor PCB erfaring

NIRAS JOBLIFE har stor erfaring med at gennemføre kortlægninger af bygninger for at finde frem til PCB.

NIRAS JOBLIFE anbefaler, at bygninger, opført i perioden 1955-1977, anvendt til beboelse samt hvor personer opholder sig i længere perioder, kortlægges for eventuel tilstedeværelse af PCB-holdige materialer. Det gælder især betonelementbyggeri.

Det har det seneste år været et stort fokus på PCB. I NIRAS JOBLIFE oplever vi et stigende antal forespørgsler og har en række opgaver i gang – både fra kommuner og private virksomheder. Vi forventer endnu flere opgaver i takt med, at flere bliver opmærksomme på problemstillingen.

Det er svært at generalisere om PCB, men det er vores klare opfattelse, at PCB-problemerne kan være større andre steder. København er en af landets ældre kommuner, så det kan ikke udelukkes, at PCB kan være mere udbredt i kommuner, ejerforeninger mv., der ikke er så gamle. Simpelthen fordi flere bygninger er bygget i perioden fra 1955-1977.

FAKTA OM PCB

  • PCB står for polychlorerede biphenyler, som er en gruppe stoffer, som indeholder chlorforbindelser knyttet til benzenringe.
  • PCB er primært anvendt i fugematerialer inden for byggebranchen men blev forbudt i 1977, dog med visse undtagelser.
  • PCB optages i kroppen ved indtagelse af mad, gennem indånding af luften, og via hudkontakt – hovedparten fra indtagelse af fed fisk og mælk.
  • De PCB koncentrationer, som personer kan blive udsat for i bygninger er ikke akut giftige, men er uønskede og kan over lang tid udgøre en sundhedsrisiko.