Rådgiver på hidtil største PCB-renovering hos PWC

NIRAS JOBLIFE har været PCB rådgiver på en af en af de hidtil største PCB-renoveringer herhjemme på knap 5.500 m2 facader på PriceWaterhouseCoopers’ hovedsæde på Hellerup Strandvej.

Rådgiver på hidtil største PCB-renovering hos PWC

De 800 medarbejdere hos PriceWaterhouseCoopers i R1-Huset på Hellerup Strandvej kan efter 7 måneders intensivt PCB renovering igen få en almindelig arbejdsdag. NIRAS JOBLIFE har været PCB rådgiver på projektet og har arbejdet tæt samarbejde hovedentreprenør Skana Entreprise, husets administrator Dan-Ejendomme og bygherren Pension Danmark.

Samtlige PCB-holdige fuger er udskiftet i facadekonstruktionen, og efter afmontering, rensning og genmontering af 575 facadelukninger fordelt over 6 etager er projektet tæt på at være ved vejs ende.

Projektet er en af de hidtil største PCB-renoveringer herhjemme – en opgave, der udover PCB-renovering har omfattet behandling af skimmelsvamp samt traditionel renovering med gennemgang og afretning af knap 5500 m2 facade.

Renoveringen af det store hus er gennemført i et komprimeret forløb, hvor håndværkerne efter et fast skema med løbende aflevering har arbejdet sig ned gennem huset fra etage til etage.

Der er arbejdet efter en helt fast og ufravigelig model med inddeling af huset i røde gule og grønne zoner samt systematisk og successiv afslutning af de enkelte etager, ligesom arbejdet af sikkerhedshensyn har været inddelt i tre etaper: En etape med afdækning og hermetisk lukning samt etablering af dobbeltsluse til arbejdsområdet, en etape til afrensning og rengøring og en etape, hvor Skana Entreprise sammen med bygherren, brugerne, husets administrator og NIRAS JOBLIFE har kontrolleret arbejdet og opsamlet erfaringer inden aflevering.

Rådgiver på hidtil største PCB-renovering hos PWC