Ulykkesfrekvens halveret på Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er et af de største og mest komplekse byggerier i Danmark. Omkring 1200 håndværkere fra 245 entreprenører har deres gang på byggepladsen – og dog er det lykkedes at halvere branchens ulykkesfrekvens i samarbejde med NIRAS JOBLIFE. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsleder på DNU Katrine von Schimmelmann fortæller om bygherreansvar og indsatser:

Som bygherre er du ansvarlig for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Men vidste du, at du kan lade NIRAS JOBLIFE varetage dine ansvarsopgaver i projekterings- og byggefasen? Kontakt os for en uforpligtende snak.

Highlights fra DNU: Det er ikke nok at gøre, som vi plejer

Bygge- og anlægsbranchen er en af de farligste brancher at arbejde i i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi som bygherre tager vores ansvar alvorligt og sørger for at forebygge ulykker og minimere den nedslidning, der sker på byggepladserne i Danmark,

Lad NIRAS koordinere sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen

På vegne af bygherren har NIRAS JOBLIFE varetaget arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordineringen på Det Nye Universitetshospital i Aarhus hele vejen fra projekteringsfasen. Ambitionsniveauet var sat højt fra start med et mål om at halvere ulykkesfrekvensen i branchen – et mål, der bl.a. er nået gennem obligatoriske sikkerhedsintroduktioner og etableringen af en fælles sikkerhedskultur.

Vi tilbyder lovpligtige koordinatoruddannelser og opdaterende kurser – læs mere her

Gør vi som vi plejer, får vi de samme resultater, som vi plejer – og det er ikke godt nok,
Vi har en palet af indsatser, som både en stor og en mindre bygherre vil kunne løfte. Det er den samme lovgivning, vi er oppe imod, det er de samme indsatser – stor eller lille skala, det skal gøres på alle byggepladser.

Få alle Katrines pointer om bygherreansvar samt visionen og indsatserne på DNU i videoen ovenfor.