Værdifulde erfaringer udveksles i netværk om arbejdsmiljø

Joblife har igennem fire år været tovholder for to netværk i Jylland og på Fyn, hvor arbejdsmiljøledere og -koordinatorer mødes og udveksler erfaringer. Deltagerne får inspiration til nye tilgange hos hinanden og bliver opdateret på den seneste lovgivning på området, og en gang om året indbyder Joblife til en arbejdsmiljødag med aktuelle oplæg.

Ved netværksmøderne er der blandt andet fokus på strategier, metoder, værktøjer, praktiske løsninger, forebyggende tiltag og indsatser på arbejdsmiljøområdet. Emnerne kan være hvad som helst inden for den brede opfattelse af arbejdsmiljø – herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, fravær, sundhed, organisering, kultur, ledelse m.v. – og møderne har blandt andet drejet sig om maskinsikkerhed, trivsel, arbejdsmiljøgennemgange, uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen og meget mere.

Joblife fungerer som tovholder for netværkene og bidrager med faglige oplæg om arbejdsmiljø. Joblife står desuden for det faste indlæg ’Nye regler og viden’, som delagtiggør deltagerne i de nyeste informationer på området. Derudover sætter deltagerne selv dagsordenen.

Det er utroligt givende og inspirerende at møde andre arbejdsmiljøfolk og høre om, hvordan de har implementeret og arbejdet med de emner, vi selv har valgt til møderne,
Samtidig er det rigtig godt at blive informeret om ny lovgivning, hvilket Joblife bidrager med som et fast punkt til hvert møde.

Lærer af hinandens erfaringer

Tre gange om året mødes deltagerne på skift hos hinandens virksomheder. En gang om året mødes de to netværk hos Joblife til en længere dag, hvor der også er indlæg fra Joblife og eksterne oplægsholdere.

På sidste fællesmøde i september 2012 holdt organisationspsykolog hos Joblife Sara Lundhus oplæg om mulighedserklæringer sammen med overlæge Kenneth Kibsgård fra Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Region Midtjylland. Efterfølgende fik deltagerne udvekslet gode erfaringer med og viden om brugen af mulighedserklæringer på deres virksomheder. Jonna Haugaard, arbejdsmiljøkoordinator hos Koberg Brød, førte an.

Det er en god øjenåbner at komme ud til arbejdsmiljøfolkene hos andre virksomheder,

Det skaber konkret værdi at deltage i netværket. Jeg lærer af at høre om andres erfaringer.

Arbejdsmiljønetværk på vej på Sjælland

På baggrund af den store opbakning, netværkene om arbejdsmiljø har mødt, er Joblife nu ved at starte to nye op. Ud over de to eksisterende netværk i Jylland og på Fyn kommer der yderligere et i Jylland samt et helt nyt på Sjælland.
På Sjælland er der i forvejen etableret netværk på tre særlige områder: Bygge/anlæg, laboratorier og dyrestalde.