Thomas Poulsen - Seniorkonsulent

Thomas Poulsen

SeniorkonsulentCand. Scient Kemi
Telefon: 27613913Email: thp@joblife.dk
Afdeling: Aarhus
Kompetencer: Dansk KemidatabaseKemikaliestyringKemisk arbejdsmiljøKemisk risikovurderingSikkerhedsdatablade