Danmarks førende inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø

Det er tanken, at enheden skal have en mere tydelig og selvstændig profil løsrevet fra det øvrige ALECTIA.

Vi er i fuld gang med at revidere idégrundlag og visioner inden for marked, faglighed og support – det er utrolig spændende

”Hvilken profil skal vi have, hvilke markeder skal vi være på, og hvordan skal vi organiseres,” spørger Jacob Ulrik Sachse retorisk. Det er spørgsmål, som han sammen med resten af ledergruppen i øjeblikket arbejder på at finpudse svarene på, så arbejdet med ledelse, sundhed og arbejdsmiljø kan blive så fokuseret og effektivt som muligt.

Visioner og forretning hånd i hånd

”Jeg oplever stor efterspørgsel på vores ledelses-, sundheds- og arbejdsmiljøydelser i markedet, og det glæder mig. Det sidste års tid har været omskifteligt, så det er en spændende udfordring at få mulighed for at genskabe forretningsområdet. Vi skal have de nye visioner til at gå hånd i hånd med den gode forretning samtidig med, at vi fastholder vores position som en af de førende arbejdsmiljørådgivere på det danske marked,” fortæller Jacob og fortsætter:
”Vi har mange kompetente medarbejdere med stor og alsidig faglighed, og vi arbejder i øjeblikket hårdt på at skabe en model, hvor disse kompetencer komplimenterer hinanden endnu bedre. Det gør vi ved at lave nogle større og bredere grupper, så f.eks. sundhedstjek, nedbringelse af sygefravær og robusthed bliver ydelser, der naturligt er sammentænkt. Organisationen styrkes løbende, og allerede nu har vi formået at tiltrække en række spændende profiler. Vi skal være førende, ikke nødvendigvis på antallet af medarbejdere, men på kvalitet, troværdighed og værdiskabelse hos vores kunder,” fortæller Jacob, der bl.a. henviser til arrangementer som Supp16 og de gratis inspirationsseminarer TankOp.

Samspil med ALECTIA

”Når vi nu gentænker hele vores forretning, er der en lang række praktiske beslutninger, der skal træffes. Vi har ikke lagt os fast på det hele endnu, men vi ved, at der fortsat kommer til at være et udbytterigt samspil med resten af ALECTIA på de områder, hvor det kommer vores kunder til gavn,” smiler Jacob.
”Vi har med andre ord utrolig mange bolde i luften, men vi arbejder intenst i ledergruppen med at få identificeret og truffet beslutninger, så vi også fremadrettet kan være en betydende og kompetent arbejdsmiljørådgiver på det danske marked,” slutter Jacob.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev