Fokus på et styrket psykiske arbejdsmiljø på de offentlige arbejdspladser

Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø kan være en stor opgave at løse. Det er ofte komplekst at komme til bunds i en sag på arbejdspladsen, og arbejdsmiljørepræsentanterne kan ikke klare opgaven alene. Det er en opgave, der kun kan løses, hvis ledelse og medarbejdere samarbejder.

NIRAS JOBLIFE har siden 2015 være med i en gruppe af leverandører, som Danske Regioner og Forhandlingsfællsskabet har valgt ud til at hjælpe med at få styrket det psykiske arbejdsmiljø på de offentlige arbejdspladser.

Rådgivning i 35 projekter

Gennem de sidste 3 år har vi i NIRAS JOBLIFE været med i 35 projekter i alle regioner i Danmark, og det har givet et godt indblik i, hvordan man bedst styrker det psykiske arbejdsmiljø. Rådgivningsarbejdet har budt på mange forskelligartede udfordringer,
og det har været spændende at være med i processen mod et bedre psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

Tiden skal bruges rigtigt

Da der oftest er tale om vanskelige problemstillinger omkring det psykiske arbejdsmiljø, er man nødt til at genbesøge udfordringerne over et stykke tid. Det er vigtigt at få sammensat et forløb, der involverer både ledelse og medarbejdere, og hvor man mødes løbende for at blive klogere efterhånden som tingene udvikler sig – et såkaldt aktionslæringsprojekt. Tiden kan ofte bruges langt mere effektivt, hvis man mødes kort flere gange, frem for fx at afholde én lang kursusdag.

Aktionslæring er et godt værktøj

Helt simpelt går aktionslæring ud på at samle en gruppe fra arbejdspladsen, give dem noget viden, få dem til at gå ud i afdelingerne og prøve nogle tiltag af, lade dem komme tilbage med resultaterne i gruppen, hvor der evalueres sammen med NIRAS JOBLIFE-konsulenten. Ved at følge op på de forskellige initiativer til udbedring af det psykiske arbejdsmiljø sker det ikke, at noget bliver glemt, og det giver nogle gode resultater. Aktionslæringsværktøjet aktiverer alle involverede og sørger for, at der bliver taget hånd om aktuelle udfordringer. Og det behøver ikke at være tidstungt.

Vores erfaringer med de mange forskellige rådgivningsprojekter har givet et godt indblik i, hvad der virker godt på de offentlige arbejdspladser, og hvad der ikke fungerer. Bl.a. har vi haft rigtig god erfaring med at anvende aktionslæringsværktøjet, og er glade for effekten på de mange arbejdspladser rundt om i landet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev