NIRAS er nu partner i EU-kampagnen ’Styr på kemien’

30 lande i EU sætter i 2018 og 2019 fokus på ”Sikre og sunde arbejdspladser” med kampagnen ”Styr på kemien”. Hvorfor? Fordi undersøgelser viser, at 38 % af de europæiske virksomheder rapporterer om potentielt skadelige kemikalier på deres arbejdspladser. Kampagnen skal derfor sætte fokus på risici og forebyggelse, og det vil vi gerne være med til.

Vi øger fokus og deler vores viden

Det er EU´s informationsagentur for arbejdsmiljø, EU-OSHA, der har skudt ”Styr på kemien” i gang i foråret 2018. I NIRAS støtter vi op om denne kampagne og er blevet udvalgt som ’Official Campaign Partner of the ‘Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances’ campaign 2018-19’.

Det betyder, at vi følger kampagnen tæt og gennem hele perioden vil præsentere vores samarbejdspartnere for de centrale aktiviteter, der bliver sat i gang. Det kan fx være de værktøjer, der bliver udviklet til risikovurdering af kemikaliehåndteringer, indretning af arbejdspladser og forebyggelse af påvirkninger fra kemikalierne.

Derudover arbejder vores konsulenter til dagligt på at sikre sunde arbejdspladser hos de virksomheder, som vi bistår med rådgivning om kemi.

Vores sigtelinje er at være ”next generation consultancy." Fremtidens rådgivervirksomhed skal på én og samme tid forstå kundens udfordringer til bunds og have medarbejdere med et bredt felt af skarpe kompetencer. Viden forpligter – og som global rådgiver har vi en forpligtigelse til at tilegne os ny viden og indgå i interessante partnerskaber. EU-OSHA er et rigtigt godt eksempel på et gensidigt inspirerende partnerskab.

Indsatsen skal gøre en forskel for medarbejderne

Målet med EU-kampagnen er at sætte fokus på det kemiske arbejdsmiljø i hele Europa ved at skabe opmærksomhed om de risici, der er forbundet med de sundhedsskadelige kemikalier på arbejdspladserne og at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for dem.

Det er derfor afgørende, at risiciene bliver identificeret og styret på virksomhederne. Hvis medarbejderne bliver udsat for kemikalierne, kan det fx være via hudkontakt med syrer, baser og organiske opløsningsmidler og/eller indånding af røg, støv eller dampe fra fx svejsning, gasser eller kemikalier. Det kan i værste fald give anledning til en række sygdomme, som f.eks. luftvejslidelser som astma; hudlidelser som eksem og allergi og alvorlige sygdomme som fx kræft.

Der er derfor rigtig god grund til, at vi som partner gerne vil være med til at sætte kemi på dagsordenen.

Til undervisning og træning kan de informative NAPO-film om risici og forebyggelse ses på EU kampagne hjemmesiden.

Læs mere om EU-kampagnen og partnerskabet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev