Pulsmåling af trivsel

Pulsmåling af trivsel

Mål her i Corona-tiden trivslen hos dine medarbejdere, der er henvist til hjemmearbejdspladser

Coronakrisen påvirker os alle. Mange arbejder hjemme og har fået nye opgaver, og arbejdsvilkårene har ændret sig markant. Samtidig er folk bekymrede for krisens mulige konsekvenser for helbred, jobfremtid og økonomien.

Joblife tilbyder i et samarbejde med WOBA en pulsmåling med en spørgeramme målrettet personer med hjemmearbejdspladser. Ved målingen kan man løbende tage pulsen på medarbejdernes trivsel, og man får mulighed for at agere og forebygge mere alvorlige uhensigtsmæssigheder.

Værktøjet stilles gratis til rådighed af Joblife i Coronaperioden.

 • Værktøjet er en selvbetjeningsløsning, hvor man nemt kan sætte afdelinger og medarbejdere op.
 • Målingen giver en løbende status på medarbejdernes trivsel i den aktuelle situation på et dashboard. Et dashboard er en adgang til en hjemmeside, hvor resultatet af jeres måling præsenteres med tal og grafer.
 • I kan vælge at gennemføre målingen med det interval, der passer jer. For at følge situationen tæt, anbefaler vi at det sker med en til to uger mellemrum.
 • Medarbejdernes svar håndteres anonymt, og I får rapporter på virksomheds- og/eller afdelingsniveau. Der skal minimum være 5 respondenter.
 • Opstår der uventet et behov for support, vil Joblife bistå.
 • Vi samler data fra alle deltagende virksomheder, så der er mulighed for benchmarking af resultater.

Spørgsmålene i trivselsmålingen er fastlagt, og man svarer i forhold til, hvor enig man er i følgende udsagn ved at markere den smiley, der passer bedst til, hvordan man har det med spørgsmålet (hvor trist smiley er mest negativ og smilende smiley er mest positiv):

Min trivsel

 1. Jeg trives godt med mit arbejde for tiden
 2. Jeg er tilfreds med min arbejdsindsats
 3. Jeg får de informationer, som jeg brug for, for at udføre mit arbejde
 4. Jeg er tryg ved fremtidsudsigterne i mit job 

Kollegial støtte

 1. Jeg har den sociale kontakt med mine kolleger, som jeg har brug for i den nuværende situation
 2. Vi er gode til at dele vores succeser med hinanden
 3. Vi støtter hinanden i at sikre en så stabil og effektiv drift som mulig

Ledelse

 1. Jeg har den kontakt med min nærmeste leder, som jeg har brug for, for at udføre mit arbejde
 2. Min nærmeste leder viser tilstrækkelig interesse for min trivsel i dagligdagen
 3. Jeg er klar over, hvilke beslutninger jeg selv kan træffe, og hvilke der kræver involvering af min nærmeste leder
 4. Jeg oplever, at min nærmeste leder har tillid til, at jeg løser mine arbejdsopgaver på en god og effektiv måde

Er jeres virksomhed interesseret i en gratis trivselsmåling, så send os en mail på info@joblife.dk, og du vil blive kontaktet af os.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev