Sundhed og Ergonomi

Ergonomi og sundhed er to emner, som er helt centrale, da vi alle skal holde længere tid på arbejdsmarkedet og have et godt liv hele vejen med så få sygedage, som muligt. Det er derfor vigtigt, at vi ikke bliver fysisk nedslidte, bliver høreskadede eller i det hele taget lever usundt.

Ofte er der behov for en kombineret indsats på arbejdspladsen indenfor ergonomi, arbejdspladsens indretning, løft, ensidigt gentagende arbejde, skub og træk i kombination med træning, øvelser samt fokus på kost og søvn.

Området indeholder også sundhedstjek og de lovpligtige undersøgelser som fx blodblymålinger, høretest og helbredsundersøgelser ved natarbejde.

Sundhed og Ergonomi