Sundhed og Ergonomi

Ergonomi og sundhed er to emner, som er helt centrale for at få så mange gode år på arbejdsmarkedet som muligt. Sunde og raske medarbejdere er en fordel for den enkelte person og virksomheden.

Væsentligt for medarbejdernes sundhed er de ergonomiske forhold. Også andre arbejdsmiljøforhold så som støj, kemi og ulykker påvirker medarbejdernes sundhed. Generelt er målet at nedsætte de negative påvirkninger under arbejdet, så de ansatte kan bibeholde et godt helbred. Dette kræver at eventuelle problematiske forhold opdages og erkendes, samt at ledelsen forholder sig til disse og dermed sikre at arbejdsskader, ulykker og nedslidning undgås.

Sundhed og Ergonomi

Ergonomi

handler om, hvordan vi bruger vores krop på arbejdspladsen. Det gælder, når vi har fysisk hårdt arbejde med fx tunge løft og øget puls, og det gælder ved stillesiddende arbejde med fastlåste arbejdsstillinger. Begge typer af arbejde kan give smerter og problemer, der i værste fald kan føre til sygdom og fravær.

Ingen ønsker akutte skader med smerter i fx ryggen eller nedslidning som følge af overbelastning, så derfor er det væsentligt at forholde sig til arbejdspladsens ergonomiske forhold. Ergonomisk rådgivning stiller skarpt på de muligheder der er for at optimere de ergonomiske forhold.

Joblifes ergonomiske rådgivning tager udgangspunkt i flere aspekter. Her vurderes, hvorvidt arbejdsstedet er fornuftigt indrettet i forhold til den opgave, der skal laves og til de personer, der skal udføre arbejdet. Også når der er tale om forskellige opgaver og/eller forskellige personer. Desuden indeholder den ergonomiske rådgivning optimering af fx værktøj, materialer og tekniske hjælpemidler. Disse elementer er af stor betydning, når målet er at nedsætte risikoen for udvikling af besvær og smerter. Endelig kan nævnes vigtige faktorer som brugen af er egnede arbejdsteknikker, instruktion, vaner, arbejdskultur, organisering af arbejdet herunder variationsmuligheder og pauser. Igen vigtige elementer i at forbedre de ergonomiske forhold.

Den ergonomiske rådgivning fokuserer på de konkrete problemstillinger uanset om det gælder stillesiddende arbejde på kontoret, akavede arbejdsstillinger på byggepladsen, forflytning af patienter på hospitalet, løft på lageret, præcisionsarbejde i laboratoriet eller fastlåste arbejdsstillinger i bilen. Målet er at reducere risikoen for smerter, øge sundheden for den enkelte og selvfølgelig sikre at den danske lovgivning på området overholdes.

Sundhed

er ikke alene koblet til arbejdspladsen. Helbred samt fysisk og mental formåen på arbejdet er i høj grad afhængig af dit tidligere arbejdsliv og privatlivet. Her spiller KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) faktorerne en betydelig rolle, men også søvn er af stor betydning. Manglende eller dårlig søvn som følge af natarbejde eller nætter med grædende børn eller megen skærmtid kan have enorm indflydelse på ens velvære og præstation på arbejde.

Traditionelt har de ansattes sundhed ikke på samme måde som arbejdsmiljøet været koblet til arbejdspladsen domæne, men der er ved at ske et skred. Ingen alkohol eller rygning på arbejdspladsen har længe været en realitet.  Men også sund og grøn mad i kantinen, pausegymnastik med elastikker, walk and talk og stående møder fylder mere og mere på mange arbejdspladser. Initiativer som fremmer den enkeltes sundhed.

Netop elastikøvelser, energipauser og strategisk arbejde med bevægelse og sundhed i den enkelte virksomhed er områder, hvor Joblife bistår med konkret rådgivning.

Joblife gennemfører også sundhedstjek af virksomhedens medarbejdere. En indsats, der er kendt for at virke motiverende for mange. Her får den enkelte medarbejder målt centrale sundhedsparametre og får personlige anvisninger på, hvordan de kan forbedre deres sundhed. Tilbud om sundhedstjek kan både gøres som et led i virksomhedens ønske om at støtte medarbejdernes sundhed. Men det kan også være fordi, ansatte har risikobetonet arbejde som natarbejde eller arbejde med bly, hvor der er lovkrav om at disse medarbejderes regelmæssigt skal tilbydes helbredstjek.

Konsulenter