Asbestarbejde

Asbest

Sikker håndtering ved nedrivning af udvendig asbest

Ifølge lovgivningen skal personer, der arbejder med udvendig asbestrenovering og som bliver udsat for asbeststøv, have en instruktion og oplæring.

Forebyg arbejdsmiljøproblemerne ved udvendigt asbestarbejde og kend lovgivningens krav. Opdater jeres viden om sundhedsfarer, risici, værnemidler m.m., så virksomheden lever op til lovgivningens krav om instruktion.

Uddannelsen er for alle, der udfører udvendigt støvende asbestarbejde, fx nedtagning af skiffertage, fjernelse af facadeplader og anden demontering af udvendige asbestholdige materialer, hvor dele af materialet kan være knust.

Undervisningen kan tilrettelægges med afsæt i jeres ønsker og behov samt evt. cases fra jeres hverdag.

Indhold

  • Sundhedsfarer og arbejdsmiljøproblemer
  • Hvor findes asbest, og hvordan frigives det?
  • Dokumentation
  • Sikre arbejdsmetoder og løsning af arbejdsmiljøproblemer
  • Værnemidler og foranstaltninger ved uheld
  • Rengøring og affald
  • Helbredskontrol

Jeres udbytte

  • I får viden om risici og forholdsregler ved udvendigt støvende asbestarbejde
  • I får viden om de forholdsregler, som I skal tage for at udføre arbejdet sikkert og uden fare for jer selv eller andre
  • I får et kursusbevis, når I har gennemført instruktionskurset

 

Kursusdatoer

Næste kursusdato er ikke planlagt endnu.

Varighed: 2 timer

Der kan max. deltage 20 personer.