Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant

Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant

Uddannelsen vil sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forskellige sammenhænge.

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe en sikker og sund arbejdsplads og skal være bindeled mellem medarbejderne og lederen. Et godt samarbejde mellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, hvor man understøtter hinanden, er vigtig for at arbejdsmiljøgruppen kan fungere effektivt. Ved at være ambassadør og rollemodel i hverdagen kan arbejdsmiljørepræsentanten påvirke kollegerne og deres adfærd.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og ansvar
  • Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen
  • Rollemodel og påvirkning af adfærd
  • Værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanten
  • Opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren og gruppearbejde.

Målgruppe:
Arbejdsmiljørepræsentanter.

Dato og varighed:
Næste kursusdato ikke fastsat endnu (2½ time, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 850,00 ekskl. moms.