Formidling af arbejdsmiljø – kultur, holdninger og kommunikation

Som arbejdsmiljørepræsentant skal man kunne navigere i både det praktiske og det strategiske arbejdsmiljøarbejde, samtidig er det vigtigt at kunne kommunikere med alle led i virksomheden. Derfor er det vigtigt som arbejdsmiljørepræsentant, at have en bevidsthed om kommunikative virkemidler og motivationsfaktorer for at kunne skabe resultater og sikre et godt arbejdsmiljø.

  • Bliv klædt på til rollen som arbejdsmiljørepræsentant
  • Formidling af arbejdsmiljøarbejdet
  • Holdningsbearbejdning og kultur
  • Ændring af uhensigtsmæssig adfærd
  • Konstruktiv dialog og formidling

På denne uddannelse sættes der fokus på arbejdsmiljørepræsentantens gennemslagskraft ved at arbejde med formidling på flere niveauer. Deltagerne får redskaber til at fremme den konstruktive dialog og generel udvikling af en positiv arbejdsmiljøkultur.