Hvordan leder vi bedst på distancen?

Distanceledelse - 5 anbefalinger

Kurset er målrettet personaleledere

Vi har lavet en række anbefalinger på, hvad vi skal huske, når ledelse sker over distancen. Se mere om distanceledelse her

På onlinekurset uddyber vi disse pointer og drøfter, hvordan I konkret bedst muligt bedriver ledelse hos jer med de vilkår, som I pt. er underlagt.

Møderne afvikles virtuelt, og medarbejderne deltager enten fra kontoret eller hjemmefra. Der indledes med et oplæg, hvorefter der er tid til spørgsmål og fælles drøftelse. Typisk varer et kursus 1 – 1,5 time og afholdes, når det passer i jeres virksomheds kalender.

Indholdet tilpasses jeres virksomheds behov og tilrettelægges i dialog med jer med udgangspunkt i det, I allerede gør godt, og de udfordringer I måtte have.