Hvordan sikrer vi både trivsel og produktivitet på hjemmearbejdspladsen?

Målgruppen er medarbejdere, der arbejder på distancen

Arbejde hjemmefra

Der er stort fokus på, hvordan man får det bedste ud af at arbejde hjemmefra, og vi har lavet en række gode råd til, hvordan det kan ske:

På onlinekurset gennemgås disse pointer og vi drøfter, hvordan I, i fællesskab, får skabt de bedst mulige rammer for hjemmearbejdet hos jer, og vi vender de eventuelle dilemmaer, der opstår, når vi skal præstere under rammer, der ikke nødvendigvis er optimale.

Møderne afvikles virtuelt og medarbejderne deltager enten fra kontoret eller hjemmefra. Der indledes med et oplæg, hvorefter der er tid til spørgsmål og fælles drøftelse. Typisk varer et kursus 1 – 1,5 time og afholdes, når det passer i jeres virksomheds kalender.

Indholdet tilpasses jeres virksomheds behov og tilrettelægges i dialog med jer med udgangspunkt i det, I allerede gør godt, og de udfordringer I måtte have.