Intelligent træning – forebyg muskelbesvær og nedsæt smerter

Uddannelsen i Intelligent træning er baseret på at give dig viden om, hvordan du kan forebygge nedslidning i det daglige arbejde med fokus på både ergonomi, trivsel og sund livsstil. Der er fokus på hvad den enkelte kan gøre for at sikre, at kroppen kan holde til de arbejdsmæssige udfordringer, men også inspiration til hvordan fysisk aktivitet kan organiseres, implementeres og forankres i virksomheden. Uddannelsen er sammensat således at høj faglighed formidles i øjenhøjde og teori kombineres med fysiske øvelser.

• Intelligent træning – principperne bag og deres anvendelse
• Bevægelseslære, fysiologi
• Hvordan kan smerter reduceres
• Træning, forebyggende indsats
• Grundlæggende ergonomiske principper
• Ergonomisk tilpasning af arbejdsprocesser
• Hvordan overfører vi den nye viden og værktøjer til handleplan?

Uddannelsen giver viden og inspiration til at arbejde med forebyggelse af fysisk nedslidning i et bredere perspektiv. Det sker gennem undervisning, erfaringsudveksling og gruppearbejde, hvor der blandt andet tages udgangspunkt i deltagernes medbragte billeder, så det bliver så virkelighedsnært som muligt.

Vi tager gerne en dialog om skræddersyning af lige præcis den uddannelse, som I efterspørger.