Introduktion til ”Den gode skærmarbejdsplads”

Uddannelsen vil sætte fokus på forskellige ergonomiske udfordringer som er ved vores skærmarbejde både på kontoret og ved hjemmearbejde. Ergonomisk vil man som deltager få forskellige input til god aflastning og variation. Uddannelsen vil klæde deltagerne på til at identificere og forebygge ergonomiske udfordringer ved skærmarbejde samt give indblik i en del forebyggende træning.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Basal anatomi og fysiologi
  • God ergonomisk indretning
  • Inventar med ergonomisk potentiale
  • Screening af skærmarbejdspladsen
  • Screening af medarbejderens skærmvaner
  • Forebyggende tiltag og træning

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, gruppearbejde samt aktive øvelser. Uddannelsesmateriale fremsendes på mail efter uddannelsen er afholdt.

Målgruppe:
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere som hjælper kolleger med indretning af skærmarbejdsplads samt andre med interesse for ergonomi.

Tid & tilmelding:
Næste kursusdato ikke fastlagt endnu (2 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 700,00 ekskl. moms.