Lederuddannelse med psykologisk sikkerhed

Ny lederuddannelse, der fokuserer på at skabe resultater, gennem en høj psykologisk sikkerhed.

Lederuddannelse - psykologisk sikkerhed

Kan din virksomhed blive bedre til at lykkes med nye idéer og lære af sine fejl? Vil du styrke dit mod til at lede, når det virkelig gælder og er svært? Vil du gerne have medarbejdere, som åbner munden og er konstruktive, når de er utilfredse med noget? Så er denne lederuddannelse noget for dig.

Målgruppen
Uddannelsen henvender sig til ledere, som leder mennesker, fx ledere med personaleansvar eller projektledere.

Modulopbygget over 3 dage
Uddannelsen er opbygget i 3 moduler, hvor der stilles skarp på henholdsvis virksomheden, individet og teamet. Hvert modul varer en dag, og mellem de 3 dage afprøves det lærte i praksis.

Dag 1: Organisatorisk læring.Du lærer din egen virksomhed bedre at kende og får indsigt i, hvordan du bidrager til at få dens fulde potentiale i spil. Psykologisk sikkerhed på et organisatorisk niveau handler om de feedback-rutiner og den læringsparathed, som præger kulturen. Vi stiller skarpt på din brug af relationer og netværk til at præge dagsordner og læringsprocesser i din virksomhed.
Dag 2: Balanceret engagement.Modulet sætter fokus på det enkelte individ, og vi kortlægger og arbejder med din helt egen ”modighedsprofil”. Du lærer også om de balancer og dilemmaer, som du skal kunne manøvrere i, når du skal bevare og styrke den enkelte medarbejders engagement.
Dag 3: Effektive arbejdsfællesskaber.Vi arbejder med forståelsen af arbejdsfællesskabets og teamets psykologiske sikkerhed. Vi sætter fokus på, hvad du kan gøre, hvis den psykologisk sikkerhed er lav, og hvad der skal til for at fremme den optimale feedback-kultur på møder og i hverdagen.

Underviserne

Underviseren er  en erfaren chefkonsulent: Nis Kjær, HD(O), der har arbejdet med emnet i flere år. Joblife gennemfører p.t. et projekt støttet af VELLIV Foreningen om psykologisk sikkerhed, hvor 8 virksomheder indgår.

Hvad er psykologisk sikkerhed?

Psykologisk sikkerhed er oplevelsen af, at man ikke behøver at holde sig tilbage i sin gruppe. Psykologisk sikkerhed er derfor vejen til læring og et smidigt samarbejde. Med høj psykologisk sikkerhed hos dig selv og dine medarbejdere opnår I meget mere af det I gerne vil, fordi alle er trygge ved at tage en vigtig chance eller indrømme noget, som alle kan lære af.