Lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse

Koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på en byggeplads, hvor der er krav om en koordinator, skal have gennemført den lovpligtige uddannelse. Joblife bruger erfarne konsulenter til at undervise på denne vigtige lovpligtige arbejdsmiljøkoordinator uddannelse.

Lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse

Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejder, og som har kendskab til byggeriets aktører. Koordinatoren skal have gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen på 37 timer, og den skal være gennemført inden funktionen som koordinator påbegyndes.

Uddannelsens formål er at give koordinatorerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. Undervisningen tager afsæt i koordinators udfordringer. Som en del af arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på virksomheden.

Hvem deltager i en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse?

På koordinatoruddannelsen deltager arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i projekteringsfasen eller på byggepladser.

Hvad siger kursisterne?

Vore kursister giver generelt vores undervisere på vores lovpligtige uddannelser flotte tilbagemeldinger. På portalen ’FindUddannelse’ giver vores kursister løbende tilbagemeldinger og scorer underviserne på en skala på 1 – 5, hvor vi gennem lang tid har ligget over 4,5.
God underviser, letforståelig gennemgang og konkrete problematikker.

Lasse Hartmann er en kompetent underviser ud i stoffet, som forstår at få en med i stoffet, samt gøre det konkret. Der blev hevet flere konkrete værktøj frem, som man vil kunne bruge i det videre arbejde, og man kom godt både rundt om og ind i krav forbundet med arbejdsmiljøkoordinering.

Citat: Kursist, der scorer 4 af 5 stjerne
Læs flere tilbagemeldinger

Indhold på uddannelsen

På arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen lærer du om de opgaver, der stilles til de projekterende og bygherren. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers situation.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
  • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Rettigheder, pligter og ansvar
  • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • Informationssøgning
  • Nyheder på arbejdsmiljøområdet
  • Værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål
  • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vores lovpligtige arbejdsmiljøkoordinator uddannelse afholdes over 5 dage (i alt 37 timer ekskl. frokostpauser).
Et hold består af max. 20 deltagere.
Vores lovpligtige arbejdsmiljøkoordinator uddannelse holdes som åbne uddannelser i enten egne lokaler eller på eksterne lokaliteter.

Pris

Kr. 7.000,00 ekskl. moms pr. person.

Prisen er inkl. fuld forplejning under koordinatoruddannelsen samt komplet uddannelsesmateriale og uddannelsesbevis.
Vi kan også holde uddannelsen som virksomhedsuddannelser enten i vore lokaler, på eksterne lokaliteter eller på jeres virksomhed.

Find din nærmeste arbejdsmiljøkoordinator uddannelse:

Sjælland1. del2. del
Allerød26. + 27. + 28. september 20223. + 4. november 2022Tilmeld dig her
Allerød21. + 22. + 23. november 202214. + 15. december 2022Tilmeld dig her
Ishøj29. + 30. + 31. august 20226. + 7. oktober 2022Tilmeld dig her
Jylland1. del2. del
Kolding5. + 6. + 7. september 202229 + 30. september 2022Tilmeld dig her
Kolding31. oktober + 1. + 2. november 20228. + 9. december 2022Tilmeld dig her
Aarhus7. + 8. + 9. november 20221 + 2. december 2022Tilmeld dig her
Aalborg22. + 23. + 24. august 202222. + 23. september 2022Tilmeld dig her
Aalborg10. + 11. + 12. oktober 202217. + 18. november 2022Tilmeld dig her