Lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse

Koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på en byggeplads, hvor der er krav om en koordinator, skal have gennemført den lovpligtige uddannelse. Joblife bruger erfarne konsulenter til at undervise på disse vigtige uddannelser.

 

Uddannelser – fysisk tilstedeværelse

Vores fysiske uddannelser afholdes i overensstemmelse med de anvisninger, der findes vedr. hygiejne, afstand, portionsanretninger m.v.

Er du i tvivl vedr. ovenstående, så kontakt os gerne.

 

Husk, når du deltager på vores uddannelser, at:

 • man skal holde afstand
 • man skal have stor fokus på håndhygiejne
 • man skal huske at host eller nys “er i ærmet”
 • man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

 

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse

Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejder, og som har kendskab til byggeriets aktører. Koordinatoren skal have gennemført denne lovpligtige uddannelse på 37 timer, og den skal være gennemført inden funktionen som koordinator påbegyndes.

Uddannelsens formål er at give koordinatorerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. Undervisningen tager afsæt i koordinators udfordringer. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på virksomheden.

Hvem deltager

På koordinatoruddannelsen deltager arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i projekteringsfasen eller på byggepladser.

Indhold

På koordinatoruddannelsen lærer du om de opgaver og de krav der stilles til de projekterende og bygherren. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers situation.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
 • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver
 • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
 • Rettigheder, pligter og ansvar
 • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
 • Informationssøgning
 • Nyheder på arbejdsmiljøområdet
 • Værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Uddannelsen afholdes over 5 dage (i alt 37 timer ekskl. frokostpauser).
Et hold består af max. 20 deltagere.
Uddannelsen holdes som åbne uddannelser i enten egne lokaler eller på eksterne lokaliteter.

Pris

Kr. 6.800,00 ekskl. moms pr. person.

Prisen er inkl. fuld forplejning under koordinatoruddannelsen samt komplet uddannelsesmateriale og uddannelsesbevis.
Vi kan også holde uddannelsen som virksomhedsuddannelser enten i vore lokaler, på eksterne lokaliteter eller på jeres virksomhed.

København1. del2. del
Allerød23. - 25. november 202010. - 11. december 2020Tilmeld dig her
Ishøj26. - 28. oktober 202012. - 13. november 2020Tilmeld dig her
Jylland1. del2. del
Aalborg23. - 25. november 202014. - 15. december 2020Tilmeld dig her
Aarhus26. - 28. oktober 202012. - 13. november 2020Tilmeld dig her
Kolding26. - 28. oktober 202019. - 20. november 2020Tilmeld dig her