Miljøkursus

- renovering/nedrivning af bygninger

Kendskab til forureninger og beskyttelse ved renoveringer og nedrivning af bygninger

Ved renovering og nedrivning af bygninger kan man støde på asbest, PCB, tungmetaller (fx cadmium, zink, kobber, krom, nikkel, kviksølv) samt måske PAH (polyaromatiske kulbrinter). PCB og bly støder man ofte på i fx. fuger, vinduer, maling og mørtel. Ved arbejdsprocesserne i forbindelse med arbejdet kan sandblæsning, slibning og skæring desuden forårsage spredning af krystallinsk kvarts.

Det er vigtigt at kende til, hvor der er risiko for disse stoffer, deres sundhedsfare, samt hvordan man beskytter sig imod dem – ligesom man skal kende reglerne for arbejde med disse stoffer. Der er fx særlige regler for håndtering af asbest og bly.

Der er særlige krav til uddannelse ved arbejde med asbest, bly og PCB, og på denne uddannelse gennemgås aktuelle bekendtgørelser og vejledninger, så både håndværkere ved, hvordan de skal agere, og arbejdsgivere ved, hvordan de skal instruere medarbejdere i at håndtere asbest, PCB og bly, så instruktionspligten bliver overholdt.

Indhold:

 • Forekomst af asbest, tungmetaller, PAH og PCB i bygninger og materialer.
 • Hvordan opfører stofferne sig i forhold til spredning, fordampning og i miljøet
 • Stoffernes giftighed og virkning i organismen
 • Grænseværdier og anden regulering
 • Affaldshåndtering
 • Forebyggelse og indretning af arbejdspladsen
 • Værnemidler
 • Hvordan planlægger man arbejdet, når fx bygningens fuger eller vinduer indeholder PCB, og malede overflader indeholder bly i forbindelse med en større ombygning (gennemgang af en case).

Jeres udbytte:

 • Du får viden om PCB, asbest, tungmetaller, PAH og kvarts miljø- og sundhedsskadelige effekter og hvordan du beskytter sig selv
 • Du får kendskab til planlægning af arbejde med farlige stoffer
 • Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset

Varighed: fx. 1. dag fra kl. 8.30 – 16.00

Der kan max. deltage 20 personer.