Motivation og hjemmearbejde

Motivation og hjemmearbejde

Uddannelsen vil sætte fokus på, hvilke faktorer der er motiverende for mennesket, og hvilke der er demotiverende. Der vil også være opmærksomhed på individuelle ønsker/behov, som det vil være relevant at få drøftet med både kolleger og ledere.

Den psykologiske sikkerhed, som er medvirkende til, at vi kan være åbne overfor hinanden, vil også være et emne, der drøftes med deltagerne. Desuden behandles hvad den enkelte medarbejder selv kan være opmærksom på i forhold til trivslen, og hvad kolleger og ledelse kan gøre for at støtte i hjemmearbejdsperioden. Der fremlægges forslag/inspiration til, hvad der kan være særligt motiverende i forhold til hjemmearbejde.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Arbejdsglæde og trivsel – både individuel og i fællesskab
  • Kort om psykologisk sikkerhed – åbenhed/tillid
  • Inspiration til nye tiltag
  • Hvornår og hvordan følger I op, og evaluerer hvad der virker, og hvad der skal tilpasses?

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, dialog og gruppearbejde.

Målgruppe:
Medarbejdere og ledere i virksomheder, hvor hjemmearbejde er forekommende.

Dato og varighed:
Næste kursusdato er ikke fastlagt (2 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 700,00 ekskl. moms