Online supplerende uddannelse til arbejdsmiljøorganisationen i mejeriindustrien

Ny mulighed for en ½-dags supplerende branchemålrettet uddannelse, hvor der vælges 2 af 4 mulige seancer.

Online supplerende arbejdsmiljøuddannelse Mejerierne

Online uddannelse er blevet højaktuel, dels grundet Corona-risici og dels grundet sparet tid til transport. Vi udbyder ½-dags supplerede uddannelse målrettet mejeriindustrien, som vi har stort kendskab til og erfaringer fra.

Uddannelsen har flg. program:

9:00 Velkomst

9:05 Seance 1

10:05 Pause 25 min.

10:30 Seance 2

11:30 Intro til, samt 25. min. individuel hjemmeopgave

 

Seance 1 – vælg mellem:

1.1 Intern færdsel – hvordan er reglerne?

Adskillelse af gående og kørende færdsel og herunder håndtering af gods over 2 meter er
stadig en udfordring, som arbejdsmiljøgruppen skal håndtere. Det er vigtigt at kende reglerne
og kortlægge færdslen, så de største knudepunkter og risici afdækkes.

Der skal findes gode og sammenhængende løsninger til regulering af færdslen, så det er
nemt at overholde reglerne. Der skal følges op på medarbejdernes adfærd, og om de fysiske
løsninger fungerer og er intakte.

Vi sætter fokus på:
• Regler for intern færdsel – indendørs og udendørs
• Metode til kortlægning af færdslen
• Eksempler på løsninger
• Værktøj til opfølgning

1.2 Hjemmearbejdspladsen – tips & tricks til indretning

Mange flere benytter hjemmearbejdspladsen enten midlertidigt eller mere fast. Efter for-årets megen hjemmearbejde er antallet af personer, der oplever smerter i lænden eller nakke/skuldre steget, så der er behov for, at arbejdsmiljøorganisationen sætter fokus på hjemmearbejdspladsen. Få tips & tricks til, hvordan I som arbejdsmiljøgruppe kan hjælpe jeres kollegaer med at indrette deres hjemme-arbejdsplads og få arbejdsrutinerne til at fungere.

Vi sætter fokus på:

 • Hvilke regler gælder på hjemmearbejdspladsen?
 • Indretning (bord, stol, skærm, tastatur, mus m.m.)
 • Gode arbejdsstillinger og -rutiner
 • Stillesiddende arbejde og aktive pauser
 • Forebyggende øvelser og hjælp til selvhjælp
 • Organisering af arbejdsdagen – social kontakt og kontakt til ledelsen
 • Arbejdsmiljøgruppens rolle – tjekliste

Seance 2 – vælg mellem:

2.1 Analyse af ulykker – lær mest muligt af dem og forebyg effektivt

Der er flere metoder til at undersøge og analysere ulykker og tilløb til ulykker – fiskeben, postermetode, 5 x hvorfor m.v. – Fælles for dem er, at det kræver træning, ellers vil man ofte kun finde de umiddelbare årsager og måske ét forebyggende tiltag. Men alle ulykker sker på grund af flere årsager og årsagssammenhænge. En god undersøgelse og analyse, hvor mange medvirkende årsager afdækkes, giver mange handlingspunkter – og dermed kan vi forebygge mere gennemgribende. For at blive bedre til at undersøge og analysere ulykker, skal der trænes.

Vi sætter fokus på:

 • Forudsætninger for en god undersøgelse og analyse
 • Undersøgelse og interview-teknik
 • Forskellige metoder til analyse af ulykker
 • Eksempler på undersøgelse og analyse af forskellige ulykker
 • Den menneskelige faktor i ulykker
2.2 Arbejdet i arbejdsmiljøgruppen – rolle, samarbejde, opfølgning m.m.

Arbejdsmiljøgruppen spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe en sikker og sund arbejdsplads. Ved at være ambassadør og rollemodel i hverdagen kan arbejdsmiljøgruppen påvirke kollegerne og deres adfærd. Et godt samarbejde mellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, hvor man understøtter hinanden, er vigtig for at arbejdsmiljøgruppen kan fungere effektivt. Gruppens primære opgave er at håndtere det daglige arbejdsmiljøarbejde, sørge for at opgaver udføres, udfordringer løses, og at der følges op.

Vi sætter fokus på:

 • Arbejdsmiljøgruppens opgaver og ansvar
 • Samarbejdet i gruppen mellem leder og arbejdsmiljørepræsentant
 • Rollemodel og påvirkning af adfærd
 • Værktøjer til arbejdsmiljøgruppen
 • Opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet