Online uddannelser

Online kurser fra Joblife

Online kurser

Joblife tilbyder online kurser indenfor forskellige faglige emner målrettet arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen, teknisk personale, kemiansvarlige m.v. i takt med behovet.

Onlineuddannelse gør det nemt at deltage uanset om du sidder på jobbet eller fra din hjemmearbejdsplads. Vi benytter Teams som medie til uddannelserne. Man får tilsendt information om adgang med informationer om Teams.

Andre online uddannelser

Skærmarbejde hjemme - forebyg at få nerven i klemme

Som deltager får du indsigt og viden om hvordan du indretter dig bedst muligt og forebygger de ergonomiske udfordringer, der er ekstra aktuelle med de ofte begrænsede muligheder, der er derhjemme. Der vil være råd og guidelines for, hvordan du som medarbejder får indrettet dig bedst mulig under eget tag, således arbejdsdagen ikke bliver en ergonomisk hurdle.

Kursets indhold vil både kunne hjælpe dig selv og resten af familien i forhold til at optimere de ergonomiske forhold i sofaen, ved sofabord, køkkenbord eller spisebord…

 • På dette webinar får du en kort og forklarende gennemgang af de ergonomiske udfordringer vi skal tage højde for, når vi nu er placeret hjemme med vores arbejde.
 • Anatomisk forklaring på hvorfor vi bør være opmærksomme på at tage grundigt hensyn til vores arbejdsstilling under skærmarbejdet (hjemme).
 • Fysiologisk forklaring på hvad der sker i langvarige fastlåste arbejdsstillinger og hvor stor et udbytte det giver med små aktive pauser.
 • Vi tager udgangspunkt i de muligheder der er hjemme med almindelige møbler og interiør, og hvordan vi bedst mulig løser denne udfordring ergonomisk.
 • Desuden vil der også være øvelser for kredsløb og bevægelighed med forklaring på hvorfor det betaler sig for os alle med aktive pauser – også når vi sidder hjemme.
 • Mød op online og få lidt inspiration til skærmarbejde – på virtuelt glædeligt gensyn.

Målgruppe
Onlinekurset er målrettet til alle medarbejdere, der arbejder en stor del af dagen foran skærmen og fra tid til anden gør det hjemme fra, på en ”flyvearbejdsplads”, mødelokale eller et andet sted end dit faste skrivebord.

Kemisk risikovurdering

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

På kurset gennemgås følgende emner:

 • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
 • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
 • Hvor findes oplysningerne?
 • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?
 • Hvilke krav er der til instruktion og oplæring?
 • Hvem skal instrueres?
 • Hvornår kan det gøres mundtligt, og hvornår skal det understøttes af skriftligt materiale?

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre, der ønsker mere viden på området

Tid & tilmelding
Uddannelsens afholdes online – varighed 2 timer (10.00-12.00).

10. november – Tilmeld dig her
8. december – Tilmeld dig her

Prisen pr. person er 750 kr. pr. pers.  ekskl. moms.

Hygiejne - Fokus på god håndhygiejne i en Corona-tid

God hygiejne har altid været vigtig, både i de private hjem og på vores arbejdspladser. Det gælder både god håndhygiejne, men også et fokus på fx rengøring, tøjvask samt håndtering af madvarer. I en tid, hvor der er ekstra fokus på hygiejnen tilbyder Joblife et online kursus med fokus på netop dette. For hvordan passer man på sig selv i en travl hverdag og hvilke forholdsregler kan man gøre sig?

I en tid som denne får vi, i Joblife, mange henvender med spørgsmål fra vores kunder, som:

 • Hvad er god håndhygiejne?
 • Hvad er de mest almindelige smitteveje- og kilder?
 • Hvad betyder den ekstra afspritning af hænder for huden og hvad betyder god håndpleje?
 • Hvilken effekt har rengøring af overflader?

Kurset henvender sig til alle som ønsker et nuanceret kendskab til god hygiejne i en tid med mange tvivlsspørgsmål.


Tid & tilmelding

Uddannelsens afholdes online – varighed 2 timer (10.00-12.00).

Prisen pr. person er 750 kr. pr. pers.  ekskl. moms.

Webinar

Forebygge sexchikane

Webinar – Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

Debatten om seksuelle krænkelser er højaktuel, men hvordan ændrer man kulturen på arbejdspladserne?

Arbejdspladser kan have behov for både at sætte fokus på forebyggelse og på håndtering af alle former for krænkende seksuelle handlinger, som dækker over sexisme/kønsdiskrimination, uønsket seksuel opmærksomhed, seksuel chikane og voldtægt.

Dette kan gøres via skræddersyede, strukturerede indsatser, som tager udgangspunkt i, om arbejdspladsen vil arbejde med krænkelser, inden de første sager opstår, eller om arbejdspladsen står med en konkret krænkelse, som skal håndteres her og nu.

Joblife udbyder et webinar, hvor man på 2 timer får styr på begreber, regler, systematik i forebyggelse, kortlægning og arbejde med kulturen.

Program

Webinaret giver overblik over:

 • begreberne i debatten om sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed
 • de formelle regler om sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed
 • hvordan du systematisk og trin-for-trin forebygger og håndterer seksuelle krænkelser
 • hvordan du kortlægger omfanget af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen
 • hvordan du involverer medarbejderne og ændrer kulturen på arbejdspladsen

Deltagerne får efter webinaret tilsendt slides og værktøjer.

Målgruppe
Personaleledere, HR-chefer, arbejdsmiljøchefer og lign.

Tidspunkt
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 13:00 – 15:00

Medie
Webinaret holdes på Teams

Pris og tilmelding
Deltagerpris: 600 kr. / person

→ Tilmelding online her

Læs mere om emnet seksuelle krænkelser her