Robusthed

Robusthed

Det danske arbejdsmarked gennemgår store forandringer i disse år. Der bliver stillet store krav om høj fleksibilitet og effektivitet, og det kræver en robusthed at bevare energien, at kunne følge med og undgå stress. Formålet med uddannelsen er at vise vejen til, hvordan du styrker din egen robusthed, så du bedre kan håndtere de udfordringer som arbejdslivet/-miljøet byder på.

  • Hvad er fysisk og mental robusthed
  • Redskaber til at spotte og forebygge stress
  • Styrk teamets robusthed
  • Sæt fokus på styrkerne
  • Opbyg buffere i teamet

Uddannelsen giver den nyeste viden og de mest effektive redskaber til, hvordan deltagerne selv og deres team kan styrke robustheden, trivslen og produktiviteten i forhold til kerneydelsen.