Sikkert vedligehold

Forebyggelse via risikovurdering, metodebeskrivelse, Lockout Tagout (LOTO) og arbejdstilladelser

Sikkert vedligehold

Forebyggelse af ulykker i forbindelse med service og vedligehold er vigtig, da risici kan være store med alvorlige ulykker som konsekvens.

Energikilder i maskiner og anlægsudstyr kan udgøre en fare for personer, uanset hvilken type kilde der er tale om – elektriske, mekaniske, hydrauliske, penumatiske, kemiske, termiske eller andre typer. Hvis man ikke får afbrudt og sikret sit udstyr og sine maskiner forsvarligt inden service eller reparation, kan udstyr/maskine starte utilsigtet op eller udløse forskellige former for energi. Det kan føre til alvorlige ulykker for de personer, der arbejder på eller nær maskinen, og det kan ovenikøbet også skade personer eller miljøet i næromgivelserne i forbindelse med fx udslip.

Der kan også være andre risici, i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesopgaver, som med en god systematik kan afdækkes og hvor ulykker dermed kan forebygges.

En dækkende risikovurdering af jobbet, metodebeskrivelse, Lockout Tagout (LOTO), arbejdstilladelse og toolbox talk – er en internationalt bredt anvendt og anerkendt systematik og metode til at forebygge ulykkerne.

Deltagerne klædes på til at kunne arbejde med risikovurderinger, metodebeskrivelser (Safe way of work) Logout Tagout, arbejdstilladelser og toolbox talk.

Formålet er at give deltagerne viden, så de på egen virksomhed kan arbejde systematisk og forebyggende, mindske risikoen i arbejdet med service og vedligehold af maskiner og procesanlæg.

På uddannelsen gennemgås følgende emner:

 • Hvad siger lovgivningen
 • Risikovurdering
 • Metodebeskrivelse – sikker måde at arbejde på
 • Arbejdstilladelser
 • Lockout Tagout (LOTO) – system og metode
 • Toolbox talk
 • Roller og ansvar

Der vil være indlagt øvelser på uddannelsen.

Målgruppe:

 • Teknisk ansvarlige
 • Vedligeholdelsesafdelingen
 • HSE Manager – sikkerhedsleder
 • Driftspersonale

Varighed:

fx 1. dag fra kl. 8.30 – 16.00

Hvad er Lockout/Tagout:

Lockout/Tagout (LOTO) og er en planlagt sikkerhedsprocedure, hvor energien til maskiner og andre installationer kobles fra. Reparationer og vedligeholdelse kan derved foretages sikkert uden risiko for utilsigtet tilkobling af strøm til maskiner.

Lockout er afspærring ved hælp af låse, mens tagout er opmærkning, hvorved medarbejdere informeres om det igangværende arbejde.

Der er således tale om 2 forskellige sikkerhedsniveauer. Tagout fungerer som en advarsel og forhindrer ikke fysisk tilkobling af en maskine, hvad lockout gør, idet låsen spærrer for adgangen. Det mest sikre valg er lockout, men tagout kan dog være nødvendig i situationer, hvor det ikke er muligt at montere en lås. Ofte anvendes en kombination af disse to metoder.