Støj på arbejdspladsen

Støj på arbejdspladsen

Uddannelsen vil indeholde beskrivelse af støjens vej fra støjkilde til øret, og hvilke påvirkninger støj kan have på mennesker. De eksisterende lovkrav vedrørende støj på arbejdspladser og metoder til undersøgelse af støj vil blive gennemgået. Endelig vil der være fokus på støjdæmpning og mulige foranstaltninger til at reducere medarbejdernes støjbelastninger.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Hvad er lyd/støj?
  • Støjens vej fra kilde til menneske
  • Støjens påvirkninger på mennesker
  • Støjmålinger
  • Støjdæmpning / støjreducerende foranstaltninger

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, små øvelser og gruppearbejde.

Målgruppe: Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøansatte, vedligehold og teknikere.

Dato og varighed:
Næste kursusdato ikke fastlagt endnu (3 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 1.000,00 ekskl. moms.