Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere

Fokus på uddannelsen er arbejdsmiljø på strategisk niveau, men også på arbejdsmiljølederens egen rolle og udviklingsmuligheder. Den erhvervede personlige og strategiske viden vil efterfølgende kunne anvendes direkte i egen virksomhed.

Uddannelsen består af 3 moduler fordelt over 5 dage – 2, 2 og 1 dag – med hjemmeopgave mellem modulerne. Modulerne afvikles med ca. 1 måneds mellemrum. Deltagerne vil som en del af forløbet få udarbejdet en personprofil – DISK, der anvendes i løbet af uddannelsen.

Underviserne har alle praktisk erfaring med emnerne, og undervisningsformen vil veksle mellem fælles undervisning, fælles drøftelser og gruppearbejde.

Deltagerinvolvering er et omdrejningspunkt, og dermed bliver videndeling centralt på uddannelsen. I undervisningen er der yderligere indlagt 2 hjemmeopgaver, så der mellem modulerne er fokus på et selvvalgt projekt.

Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til arbejdsmiljøledere, HSmanager og lign. i private og offentlige virksomheder, som professionelt arbejder med arbejdsmiljø.

Vi arbejder med:

  • Aktører og beslutningsprocesser i organisationen
  • Din egen rolle, styrker og udviklingsmuligheder
  • Kommunikation, kultur og udviklingsprocesser
  • Fra strategi til implementering i praksis
  • Strategiske overvejelser i forhold til værktøjer, indkøb og ændringer

Tid og sted

Joblife, Jupitervej 1, 6000 Kolding

Kursus datoer i 2022:

Modul 1: mandag d. 10. oktober og tirsdag d. 11. oktober 2022
Modul 2: onsdag d. 9. november og torsdag d. 10. november 2022
Modul 3: mandag d. 12. december 2022

Uddannelsen har vi udbudt siden 2013. Læs om deltagernes reaktioner fra en tidligere uddannelse på siden Arbejdsmiljøledere begejstrede for strategisk arbejdsmiljøuddannelse her