Styr på reglerne på det kemiske arbejdsmiljøområde

Det kemiske arbejdsmiljø

Uddannelsen afholdes som to halvdagskurser og klæder deltagerne på til at arbejde med det kemiske arbejdsmiljø på virksomheden. Det afdækkes, hvilke krav virksomheden skal imødekomme afhængigt af, om virksomheden arbejder med, producerer, importerer eller sælger kemiske stoffer og/eller materialer samt, hvad virksomheden skal forholde sig til, hvis der afsendes eller modtages farligt gods.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Regler på de kemiske arbejdsmiljøområder
  • Krav til kemikaliedokumentation
  • Krav til sikkerhedsdatablade og etiketter
  • Krav til emballager
  • Klassificering og mærkning af kemiske stoffer og materialer
  • Anmeldelse af kemiske produkter
  • Hvad betyder REACH, CLP og GHS?
  • Transportdokumenter

Målgruppe:
Kemiansvarlige på virksomheden, fx HSE-manager, arbejdsmiljøleder, fabriks- eller produktionschef. En kemisk baggrund er ikke en forudsætning for at deltage i uddannelsen.

Dato og varighed:
Der er pt. ikke fastlagt en dato (2 x 4 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 2.500,00 ekskl. moms.