Undersøgelse og analyse af ulykker

Undersøgelse og analyse af ulykker

Der er flere metoder til at undersøge og analysere ulykker, tilløb til ulykker og hændelser – fx fiskeben, 5 x hvorfor (poster-metode) og 3A. Fælles for dem er, at det kræver træning, ellers vil man ofte kun finde de umiddelbare årsager og måske ét forebyggende tiltag. Men alle ulykker sker på grund af flere årsager og årsagssammenhænge. En god undersøgelse og analyse, hvor mange medvirkende årsager og årsagssammenhænge afdækkes, giver mulighed for iværksættelse af flere handlingspunkter – og dermed kan vi forebygge mere gennemgribende. For at blive bedre til at undersøge og analysere ulykker, skal det læres og trænes.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Forudsætninger for en god undersøgelse og analyse
  • Undersøgelse og interview-teknik
  • Forskellige metoder til analyse af ulykker
  • Eksempler på undersøgelse og analyse af forskellige ulykker
  • Praktisk øvelse i at anvende metoderne
  • Den menneskelige faktor i ulykker

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, dialog og gruppearbejde. Uddannelsesmateriale fremsendes på mail før uddannelsen afholdes.

Målgruppe:
Arbejdsmiljøledere, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere som arbejder med undersøgelse og analyse af ulykker og hændelser i virksomheden.

Dato og varighed:
Der er pt. ikke fastlagt en dato  (3 timer, afholdes online)

Pris pr. person i 2021:
kr. 1.000,00 ekskl. moms.