Arbejdsmiljørigtig design og funktionalitet

I ethvert byggeri er det vigtigt at sikre, at der skabes nogle fysiske rammer, som er tilpasset processerne og arbejdsgangene i det færdige arbejdssted og dermed gode rammer for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de ansatte.

Joblife yder rådgivning til alle typer af interessenter (fx bygherre, arkitekter, projekterende, brugere og deres arbejdsmiljøorganisation).

Vi arbejder mod at:

 • Minimere risici for at “indbygge” arbejdsmiljøproblemer i nye bygninger og derved bl.a. undgå ærgrelser og omkostninger
 • Sikre at arbejdsmiljøloven overholdes og arbejdsmiljø sættes på dagsordenen
 • Skabe commitment og involvering ved brugerinddragelse og involvering af arbejdsmiljøorganisation
 • Nyttiggøre personalets ekspertviden i de daglige arbejdsopgaver, rengøring, vedligehold og andre specialopgaver
 • De nye omgivelser vil understøtte trivsel, arbejdsglæde, rekruttering og fastholdelse

Det er billigere og enklere at vælge et godt arbejdsmiljø til fra starten, end når bygningen er taget i brug!

Kilde: Region Midtjylland: Koncern HR Udvikling og Arbejdsmiljø

Joblifes rådgivning inden for projektering og byggeri spænder vidt

Vi hjælper med:

 • Kravsspecifikationer, risikovurdering og arbejdsmiljølovgivning
 • Granskning af projekter og tegninger i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Styring af workshops og facilitering af processer
 • Systematisk analyse af mock ups, arbejdsgange, fotosafari og lokale indretning
 • Undervisning af bl.a. arbejdsmiljøorganisationer i arbejdsmiljørigtig design og funktionalitet
 • Fremtidsværksteder
 • Ibrugtagnings arbejdspladsvurdering (APV)
 • Fremtidsværksted

Vi rådgiver i alle faser af et byggeprojekt:

 • Idé fx deltagelse i møder med projekterende, brugerinvolvering, inddragelse af eksisterende APV, inspirationsbesøg og fotosafari
 • Disposition fx afholdelse af workshop og brugerinvolvering, arbejdsgangsanalyse og funktionsanalyse i rum, inspirationsbesøg og læring fra lignende byggerier, informationsmøder, granskning af tegninger og arbejdsgange, etablering og arbejde af mock up, arbejde med rumskemaer, tjeklister og risikovurdering.
 • Projektering fx opfølgning på arbejdsmiljøgranskning, konsekvensvurdering af ændringer, sikring af opfyldelse af lovkrav
 • Udførelse fx kommunikation, arbejdsmiljøforhold hos naboer til byggepladsen
 • Ibrugtagning fx lovpligtig APV, tjeklister, rundering