Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase er Joblifes kemistyringssystem, som hjælper virksomheden med at holde styr på de kemiske produkter. Databasen indeholder kvalitetssikrede instruktioner med tilhørende sikkerhedsdatablade på over 18.000 produkter.

Dansk Kemidatabase tilbyder 4 forskellige abonnementstyper samt mulighed også for skræddersyede abonnementer.

Uanset abonnementstype kan frit benyttes værktøjer til udarbejdelse af kemiske risikovurderinger og til substitution via farvekoder.

Der er desuden en lang række ekstra muligheder, som kan tilknyttes abonnementet, og som alle gør det nemmere at have styr over kemien.

Dansk Kemidatabase tilbyder desuden webinarer som intro til abonnenterne, netværk og uddannelser målrettet databasens brugere.

Læs meget mere om kemistyringssystemet på hjemmesiden Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase

Generel information om Dansk Kemidatabase

Hvad er Dansk Kemidatabase?

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem til administration af virksomhedens kemiske produkter

Hvilke funktioner har databasen?

  • Udarbejdelse af kemisk risikovurdering
  • Transportdokument til transport af farligt gods
  • Etiketter
  • Interne dokumenter
  • Hotline til kemispørgsmål