Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem til administration af virksomhedens kemiske produkter

Som abonnent får I som virksomhed:

 • Overskueligt, letlæselig 2-siders instruktionsmateriale
 • Værktøj til udarbejdelse af kemisk risikovurdering
 • Overblik over alle virksomhedens kemiske produkter
 • Viden om substitution til mindre farlige produkter
 • Joblife kemikere udarbejder kemikalie instruktioner med afsæt i sikkerhedsdatabladet fra leverandørerne og gældende lovgivning samt seneste viden om kemi og arbejdsmiljø
 • Eksport af data til regneark til videre brug
 • Arkiv med sikkerhedsdatablade, virksomheden ikke længere anvender
 • Anvendes via smartphone, tablet eller PC

Hver virksomhed har en unik adgang til databasen med password, som sikrer beskyttelse af virksomhedens data. Produkterne udvælges efter det aktuelle behov og organiseres overskueligt efter eget ønske i systemet.

Kemisk risikovurdering og instruktion på smartphone eller tablet

Abonnementet omfatter mulighed for at udskrive QR koder, som giver nem adgang til
dokumenterne, når koden scannes. Medarbejderne kan læse deres risikovurderinger
og instruktioner på smartphone eller tablet.

I forlængelse af QR-koder, kan man scanne stregkoder med elektroniske enheder og koble dem op på de korrekte produkter.

Yderligere funktionaliteter i Dansk Kemidatabasen

Transportdokument til transport af farligt gods
I Dansk Kemidatabase er der mulighed for ved tilkøb at udarbejde et transportdokument, hvis virksomheden skal have transporteret kemiske produkter, som er farligt gods, fra et lager til fx en byggeplads.

Etiketter
Omhælder virksomheden kemikalier til anden emballage, kan der udskrives en etikette fra etiketmodulet, til mærkning af disse emballager.

Interne dokumenter
Der kan uploades interne dokumenter. Det kan fx være KRAN-vurdering på det pågældende produkt eller andre interne filer.

Hotline til kemispørgsmål
Har du og din virksomhed indimellem spørgsmål vedr. jeres kemi, er det muligt at få oprettet en kemi-hotline, som tillæg til et Dansk Kemidatabase abonnement.

Her kan vi hjælpe jer med småopgaver og spørgsmål, som kan løse på under 3 timer.

Kontakt os på danskkemidatabase@joblife.dk, hvis I gerne vil høre mere om løsningen.

 

Case

HOFOR A/S er med ca. 1200 medarbejdere en af Danmarks største forsyningsvirksomheder. HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Udover vand forsyner HOFOR København med fjernvarme, bygas og fjernkøling - og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København.

HOFOR ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme. HOFOR anvender næsten 1000 kemikalier og bruger Joblifes Dansk Kemidatabase, som hjælper med at holde styr på kemiske risikovurderinger, sikkerhedsdatablade og kemikalieinstruktion.

Vil du prøve gratis?

Generel information om Dansk Kemidatabase

Hvad er Dansk Kemidatabase?

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem til administration af virksomhedens kemiske produkter

Hvilke funktioner har databasen?

 • Udarbejdelse af kemisk risikovurdering
 • Transportdokument til transport af farligt gods
 • Etiketter
 • Interne dokumenter
 • Hotline til kemispørgsmål

Konsulenter