Netværk – arbejdsmiljø

Værdifulde arbejdsmiljøerfaringer kan med fordel deles mellem virksomheder og brancher. Ved at være aktiv i et netværk får du spejlet dine erfaringer i andres og bliver mere bevidst om dine egne metoder og værktøjer. Du henter nyttig viden med hjem til din hverdag til stor gavn for det forebyggende arbejde.

Joblife faciliteter en række netværk, hvor arbejdsmiljøansvarlige mødes jævnligt og får:

 • Ny viden
 • Sparring
 • Feedback på egne erfaringer, metoder og værktøjer
 • Ny inspiration

Netværkene mødes jævnligt – oftest 4 gange på et år. De fleste netværk mødes på netværksmedlemmernes virksomheder, så der også er mulighed for fysisk at hente inspiration.

Vores netværk er funderet på baggrund af geografi, branche eller begge dele. Møderne omhandler gerne et eller to faglige emner, som deltagerne har valgt at dele erfaringer omkring. Der er oplæg fra netværksdeltagerne og fra Joblife på deltagernes opfordring. I mange af netværkene er et fast punkt på dagsordenen ’ny lovgivning og viden’, hvor Joblife opdaterer deltagerne på området.

Arbejdsmiljønetværk hos Joblife:

Netværk for forsyninger

Formål og indhold
Formålet med netværket er, at arbejdsmiljøaktive i forsyningsvirksomheder får et fora til udveksling af erfaringer, problemstillinger og løsninger indenfor arbejdsmiljø og sundhed.

Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø. Der kan være fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på arbejdsmiljøområdet. Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på møderne. Eksempler på emner kan være:

 • Fusioner og forandringer
 • Social Kapital
 • Beredskabsplaner
 • Registreringer – bl.a. ulykker, tilløb til ulykker samt motivation for registrering
 • Sundheds initiativer – intelligent træning
 • Arbejdsmiljøorganisationen og – arbejdet
 • Psykisk Arbejdsmiljø – Mobning samt konflikter

Facilitator
Joblife fungerer som tovholder, facilliterer møderne og bidrager med ny viden og regler relevant for forsyningerne. Vi bidrager også efter ønske med faglige oplæg, men det er gruppen, der fra gang til gang, aftaler emner til dagsordenen.

Form og samarbejde med DANVA
Der holdes 3 – 4 årlige møder på skift på deltagernes forsyninger. På hvert møde indgår en gennemgang af arbejdsmiljøet på den forsyning, hvor mødet holdes.

Netværket udbydes i samarbejde med DANVA, og materialer fra netværksmøder vil blive lagt ud på DANVA’s site. Det ene møde planlægges at holde samlet for hele landet hos DANVA.

Deltagerne betaler et administrationsgebyr for deltagelsen.

2 netværk – ØST og VEST
Netværksmøder afholdes i Øst- og Vestdanmark

Interesseret i ét af disse netværk?
→ Kontakt Erik Nichum

Tilbage til toppen

Netværk for kemiansvarlige

Formål og indhold
Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til arbejdet med kemi. Der kan være fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på kemi-området. Emner til hvert netværksmøde fastsætter deltagerne. Eksempler på emner kan fx være:

 • Kemisk risikovurdering
 • Værnemidler
 • Affald
 • Farligt gods
 • Opbevaring og håndtering
 • Sikkerhedsdatablade

I Joblifes kemi-netværk udveksles og arbejdes der med aspekter indenfor kemiske stoffer og materialer.

Netværket mødes 4 gange årligt på skift ved deltagerne – dog i Corona tiden vil vi fortrinsvis mødes online. Joblife fungerer som tovholder, facilliterer møderne og bidrager med ny viden og regler. Vi bidrager også efter ønske med faglige oplæg, men det er gruppen, der fra gang til gang, aftaler emner til dagsordenen.

Der er mulighed for en gratis prøvegang, hvorefter der er et årligt deltagergebyr, hvis man ønsker at fortsætte i netværket.

Interesseret i dette netværk?
→ Kontakt Kia Hundebøl

Tilbage til toppen

Netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer

Arbejder du bygge/anlægsbranchen? Og vil du gerne (for)blive en værdsat arbejdsmiljøkoordinator, som bidrager til sikkerheden, samarbejdet og effektiviteten i byggeriet?

Formål og indhold
Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor I kan få den nyeste viden og udveksle erfaringer, drøfte udfordringer og løsninger i rollen som koordinator. Netværket er et sted, hvor der er tid og rum til at fordybe sig i konkrete emner, værktøjer og metoder, så alle går inspirerede fra møderne med mere viden og konkrete værktøjer, som nemt kan omsættes til jeres hverdagspraksis.

Netværket har fokus på tidens aktuelle emner indenfor koordinator P og B´s arbejdsområde. Vi dykker ned i de emner, som deltagerne har mest brug for at få arbejdet i dybden med. Vi har fokus på din hverdagspraksis og tilstræber, at omsætte alle emner til best practice.

Et udpluk af emner:

 • ‘Det gode sikkerhedsmøde’
 • Sikkerhedsrundering som batter
 • PSS’en der skaber værdi
 • Hvordan bruger vi de mange tilgængelige værktøjer på f.eks byggeproces.dk?
 • Hvordan dokumenterer vi effekten af AMK P og B?
 • Gode argumenter for arbejdsmiljøindsatsen
 • Hvordan får du hul igennem til bygherre?
 • Den svære kommunikation
 • Sprog & kultur
 • Bliv den bedste udgave af dig selv som koordinator
 • Hvordan formidler du regler på en værdifuld måde?
 • Ulykkesanalyser – giv dem liv og effekt

Ingen emner er for banale – vi tror på, at der er stor værdi i at få styr på det basale og blive mere effektiv og grundig i praksis – og dermed værdifuld – som koordinator.

Netværket mødes 4 gange om året. Møderne holdes som udgangspunkt på Joblifes kontorer i enten Kolding eller Aarhus. Der vil være mulighed for, at møderne kan holdes på skift hos deltagerne.

Første gang er gratis, hvorefter der er et årligt deltagergebyr, hvis man ønsker at fortsætte i netværket.

Interesseret i dette netværk?
→ Kontakt Katrine von Schimmelmann

Tilbage til toppen

Netværk for arbejdsmiljøledere

Mangler du ny viden og inspiration til, hvordan du fremmer arbejdsmiljøarbejdet og sundheden?
Har du lyst til at udveksle erfaringer med andre, som står overfor udfordringer, der ligner dine?
Joblife netværksgrupper er måske noget for dig.

Formål og indhold
Joblife fungerer som tovholder for netværket og bidrager med faglige oplæg, koordinering mv., men det er gruppen der fra gang til gang aftaler emner til dagsordenen.

Alle netværk holder møderne hos deltagerne på skift, så der samtidig er mulighed for at se hinandens virksomheder. Netværket mødes 3- 4 gange om året.

Interesseret i dette netværk?
→ Kontakt Erik Nichum (Jylland Syd/Fyn netværket)
→ Kontakt Kim L. Jensen (Nordjylland netværket)

Tilbage til toppen