Netværk – arbejdsmiljø

Værdifulde arbejdsmiljøerfaringer kan med fordel deles mellem virksomheder og brancher. Ved at være aktiv i et netværk får du spejlet dine erfaringer i andres og bliver mere bevidst om dine egne metoder og værktøjer. Du henter nyttig viden med hjem til din hverdag til stor gavn for det forebyggende arbejde.

Joblife faciliteter en række netværk, hvor arbejdsmiljøansvarlige mødes jævnligt og får:

  • Ny viden
  • Sparring
  • Feedback på egne erfaringer, metoder og værktøjer
  • Ny inspiration

Netværkene mødes jævnligt – oftest 4 gange på et år. De fleste netværk mødes på netværksmedlemmernes virksomheder, så der også er mulighed for fysisk at hente inspiration.

Vores netværk er funderet på baggrund af geografi, branche eller begge dele. Møderne omhandler gerne et eller to faglige emner, som deltagerne har valgt at dele erfaringer omkring. Der er oplæg fra netværksdeltagerne og fra Joblife på deltagernes opfordring. I mange af netværkene er et fast punkt på dagsordenen ’ny lovgivning og viden’, hvor Joblife opdaterer deltagerne på området.