Nudging

Nudging handler om, hvordan man skaber adfærdsændringer på måder, som virker automatisk og uden at tage valgfriheden fra folk. Nudging er således et godt redskab, hvor der er behov for at gøre det lettere for medarbejdere at træffe de rigtige valg i hverdagen.

Den ændrede adfærd kan vedrøre alle tænkelige emner som fx ulykkesforebyggelse, støj og sundhed, men også miljø, energiforbrug og lignende.

Joblife tilbyder alt fra inspirationsoplæg til strukturerede forløb, som klæder arbejdspladser på til at fremme og styrke den ønskede adfærd på områder, hvor man oplever en udfordring.

Nudging, der er en forskningsbaseret tilgang til at skabe varige adfærdsændringer, er et nyere element, som virksomheder gør brug af i forbindelse med adfærdsændringer. Forskningen har hjulpet os til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår, og det giver os bedre redskaber til at ændre dem.

Vi tilbyder:

  • Inspirationsoplæg for ledere og arbejdsmiljøorganisationer
  • Workshops, hvor vi arbejder med at bruge nudging som element i et ønsket forløb omkring adfærdsændringer
  • Strukturerede forløb, hvor vi definerer den ønskede adfærd, afklarer årsagssammenhænge og gør brug af brugerinvolvering, tiltag, test, tilretninger og evaluering
  • Rådgivning og proceskonsultation om integration af nudging som et element i forskellige kulturprojekter inden for arbejdsmiljø og som et element, der ofte benyttes til ulykkesforebyggelse, sundhed, miljø, energi osv.