Procesfacilitering

Procesfacilitering er en metode, som mange bruger og kun få rigtigt forstår sig på. At finde den rigtige kobling mellem at turde italesætte målet med at være i processen samtidig med, at man ved hjælp af pædagogiske værktøjer hjælper fx en gruppe derhen, er en kunst, som man skal have viden og erfaring for at kunne arbejde med.

Procesfacilitering er et metode som mange bruger og kun få rigtigt forstår sig på.

Procesfacilitering er et utroligt brugbart værktøj til at arbejde med sin organisation på. Uanset om man skal ændre praksis eller have fokus på trivsel i organisationen, kan procesfacilitering hjælpe med at omstille ens organisation til at kigge et nyt sted hen.

Procesfacilitering er samtidig en metode, der involverer medarbejderne i det fremtidige arbejde. Dette giver medejerskab for medarbejderne og kan derfor sikre løsninger der bundfælder sig i medarbejderne.

Hvilke værktøjer bruges til procesfacilitering

Hos Joblife bruger vi en lang række procesfaciliteringsværktøjer, blandt andet:

  • Reflekterende Team
  • Appreciative Inquiry
  • Open Space
  • Funktionel hjernetræning
  • Teambuilding
  • Dialogspil

Det er vigtigt for os, at du får den proces, du ønsker. Derfor skræddersyer vi gerne vores proces og tilretter vores procesfacilitering efter jeres behov, så vi dermed opnår en samskabende proces omkring det mål, som I som organisation ønsker at nå.