Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for, om medarbejderne trives, når de går på arbejde – eller om de mistrives pga. konflikter, sygefravær, manglende engagement osv.

Er trivslen lav og forekomsten af stress høj, så kan det gå ud over produktiviteten og sygefraværet; evnen til nytænkning og forandringsparatheden, ligesom det også kan gå ud over de kollegiale relationer, og fx øge forekomsten af konflikter og mobning o.m.a.

Psykisk arbejdsmiljø - opnå mindre stress og styrk trivsel

Vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø kan handle om tilstrækkelig indflydelse på eget arbejde, meningsfuldhed i arbejdet, forudsigelighed og indflydelse på egen opgaveløsning, hjælp, støtte og anerkendelse fra nærmeste leder og kolleger, samt passende krav i arbejdet. Samlet taler man om ”de seks guldkorn”, som er hovedområderne i det psykiske arbejdsmiljø.

Oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø er ikke entydigt og opleves ikke ens af medarbejderne. Fx trives nogle medarbejdere godt med forandringer og de udfordringer, det medfører, imens andre medarbejdere har det bedst med forudsigelighed og kendte strukturer.

Derfor handler en stor del af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø om at gøre det legitimt, risikofrit og ønskværdigt at tale om, og at skabe et samarbejdsklima og en virksomhedskultur præget af høj psykologisk tryghed.

Herved bliver de tidligere så svære, men vigtige dialoger lettere, og det bliver en naturlig del af hverdagen at snakke om hvad der har betydning for, hvordan medarbejderne trives med opgaverne og samarbejdet i dagligdagen, hvilket kan være et afgørende skridt til at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Vores rådgivning i forbedring af psykisk arbejdsmiljø kan ske i form af:

  • Lederudviklingsforløb
  • Workshops og temadage for hele eller dele af virksomheden
  • En-til-en samtaler fx krisehjælp eller coaching
  • Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og hjælp til at udarbejde handleplaner

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om bedre psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Vi rådgiver også om trivsel, konflikthåndtering, stressforebyggelse, robusthed, psykologisk sikkerhed/tryghed, social kapital og skræddersyede forløb i tæt dialog med jer om jeres specifikke ønsker og behov.

Meget mere om et godt psykisk arbejdsmiljø

Lige her kan du blandt andet læse meget mere om, hvad trivselsundersøgelser er, fordele ved et godt psykisk arbejdsmiljø, samt hvordan du indtænker FN’s verdensmål i din indsats. 

Fordele ved et godt psykisk arbejdsmiljø

Som tidligere nævnt, påvirker et dårligt psykisk arbejdsmiljø produktiviteten, sygefravær og stressniveauet negativt, men lad os modsat adressere, hvilke fordele, der er, ved at have fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.

En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø har ofte mere engagerede medarbejdere, effektivt samarbejde og et støttende kollegaskab, hvor der god plads til faglig udfoldelse og udvikling. 

Et godt arbejdsmiljø bliver blandt andet skabt gennem ledelsen ved at have en konstruktiv sparring og kommunikation med medarbejderne, der skaber et trygt og transparent miljø. Derudover er det nødvendigt at have fokus på, om der forekommer krænkende adfærd, mobning eller anden chikane.

Én af de vigtigste fordele ved et godt psykisk arbejdsmiljø er en lavere risiko for stress hos medarbejderne. Stress defineres som en ubalance mellem medarbejderens krav til sig selv samt ledelsens krav til medarbejderen. Stress er kroppens og hjernens reaktion på denne belastning. Det er derfor essentielt for et godt psykisk arbejdsmiljø at forebygge stress, ved at undgå belastede situationer, styrke de ansatte til modstandskraft og indrette omgivelserne korrekt. 

Vores rådgivning i stressforebyggelse tager udgangspunkt i at styrke både ledergruppen og medarbejdere, hvilket kan gøres med udgangspunkt i en trivselsmåling eller psykisk APV.

Hvad er trivselsundersøgelser?

En trivselsundersøgelse vurderer både ledelsens trivsel samt medarbejderne på en arbejdsplads. En sådan undersøgelse fremhæver områder, hvorpå der er mulighed for forbedringer, og hvor det som arbejdsplads kan være fordelagtigt at sætte ind for at forbedre det nuværende arbejdsmiljø. Undersøgelsen er med til at kortlægge det nuværende psykiske arbejdsmiljø.

Disse undersøgelser foretages både gennem fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer, alt efter størrelsen på virksomheden. En trivselsundersøgelse er et godt redskab til en efterfølgende dialog, der tager udgangspunkt i de udfordringer, der er på arbejdspladsen, og hvordan der opnås et godt psykisk arbejdsmiljø med god dialog. 

Vi kan hos Joblife også anbefale at indtænke FN’s verdensmål i arbejdsmiljøindsatsen for at udvikle et sundt og godt psykisk arbejdsmiljø.

Indtænk FN’s verdensmål i arbejdsmiljøindsatsen

Det er en klar fordel at indtænke udvalgte verdensmål i din kommende arbejdsmiljøindsats, når virksomheden skal have fokus på optimering af både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Ofte forbindes inkorporeringen af FN’s verdensmål med CSR-strategien i form af klima- og miljøtilpasning, men det er også essentielt at have fokus på eksempelvis følgende to verdensmål:

  • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 8: Anstændige/gode jobs og økonomisk vækst

Netop ovenstående verdensmål omhandler fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og FN’s verdensmål retter sit fokus mod, at der udvikles sunde virksomheder. Verdensmålene bidrager til at tænke innovativt, både for vores konsulenter, men også for din virksomhed og de mulige indsatsområder.

Hos Joblife kan vi hjælpe med at præcisere dine potentielle muligheder for optimering med udgangspunkt i ovenstående verdensmål.