Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for, om medarbejderne trives, når de går på arbejde – eller om de mistrives pga. konflikter, sygefravær, manglende engagement osv. med stress til følge.

Vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø kan handle om tilstrækkelig indflydelse på eget arbejde, meningsfuldhed i arbejdet, forudsigelighed i forhold til fx større forandringer, hjælp og støtte, anerkendelse og passende krav i forhold til udførelsen af arbejdet. Samlet taler man om ”de seks guldkorn”, som er hovedområderne i det psykiske arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø er ikke entydigt og opleves ikke ens af medarbejderne. Fx trives nogle medarbejdere godt med forandringer og de udfordringer, de medfører, imens andre medarbejdere har det bedst med forudsigelighed og kendte strukturer.

Derfor handler en stor del af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø om at gøre det legitimt, risikofrit og ønskværdigt at tale om. Fælles dialog om, hvad der har betydning for, hvordan medarbejderne hver især trives med arbejdsopgaverne og samarbejdet i dagligdagen, er afgørende for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Vores rådgivning kan ske i form af:

Lederudviklingsforløb
• Workshops for hele afdelingen
• En-til-en personsamtaler (krisehjælp eller coach)
• Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om bedre psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Vi rådgiver også om trivsel, konflikthåndtering, stressforebyggelse, robusthed og social kapital.