Psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed

Begrebet psykologisk sikkerhed – også kaldet psykologisk tryghed –  beskriver, hvordan vi mennesker yder vores bedste, hvis vores komfortzone ikke bliver udfordret på det psykologiske plan, og fællesskabet på arbejdspladsen bliver prioriteret.

De mest effektive og innovative teams er kendetegnet ved høj grad af psykologisk sikkerhed, som også er afgørende for trivslen, forebyggelsen af ulykker og minimering af fravær.

For de fleste virksomheder er effektivitet og innovation nøglebegreber. Det handler om at være lidt bedre end konkurrenterne, levere et bedre produkt og service, hurtigere og/eller billigere.

Mange forskellige parametre har indflydelse på, om det lykkes. Et af de vigtigste og mest afgørende parameter er anvendelsen af den enkelte medarbejders bidrag i samspil med kolleger og ledelse.

Det er her graden af den psykologiske sikkerhed er afgørende. Nogle af de faktorer, der har afgørende betydning for individets bidrag og samspillet mellem kolleger, er tillid og psykologisk sikkerhed.

Kirurgers mange fejl
Begrebet opstod ved at forskeren Amy Edmonson undersøgte sammenhængen imellem gode teams og mængden af fejl rapporteret imellem kiruger. Til hendes overraskelse fandt hun ud af, at jo bedre teams, des flere fejl. Denne sammenhæng er netop essensen af ”psykologisk sikkerhed”, da det betyder, at man ikke er bange for, at man vil blive bebrejdet for at dele fejl, men at de rapporterede fejl derimod bidrager til den fælles læring.

Psykologisk sikkerhed er defineret af troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin

Tillid
Høj grad af tillid kendetegnes ved en oplevelse af at, ”Du er god nok. Vi overlader ansvar og opgaver til dig og tror på, at du løser dem tilfredsstillende”. “Vi stoler på, at dine værdier og normer lever op til vores forventninger og er i overensstemmelse med det, som virksomheden står for”.

Psykologisk sikkerhed
Høj grad af psykologisk sikkerhed kendetegnes ved at, ”Jeg tror på, at mine idéer og forslag bliver modtaget positivt og konstruktivt, uden at jeg risikerer at blive udstillet eller gjort til grin”. ”Jeg bliver anerkendt og opfordret til at komme med mine idéer og meninger, også når det handler om at påpege og erkende fejl og mangler”.

Både høj grad af tillid og psykologisk sikkerhed har stor betydning for individets trivsel på arbejdspladsen. Populært kan man sige, at man vokser som menneske, komfortzonen udvides samtidig med at fællesskabet styrkes. Forskning dokumenterer, at de mest effektive og innovative teams er kendetegnet ved høj grad af psykologisk sikkerhed.

Joblife hjælper med at styrke den psykologiske sikkerhed
Lav versus høj grad af psykologisk sikkerhed

Opbygning af psykologisk sikkerhed

Kommunikation og feedbackkultur er afgørende for opbygning af den psykologiske sikkerhed.

Det er ofte de små detaljer, der afslører virksomhedens kommunikations- og feedbackkultur. Bliver dine bemærkninger mødt med ”Interessant, fortæl mere. Har du forslag til, hvordan vi kan arbejde videre med det?” eller ”Nå, er du klogere end os andre? Det skal du ikke bekymre dig om!”.

Vi kender nok alle forskellen på at blive mødt med interesse og nysgerrighed eller ironi, sarkasme og ligegyldighed. Vi kender sikkert også følelsen af, hvad det gør ved vores motivation og lyst til at komme med idéer og forslag.

De psykologiske barrierer, der kan stå i vejen for, at vi deler idéer og forslag, kan handle om flere faktorer:

 • Jeg vil ikke virke dum og stiller derfor ikke spørgsmål.
 • Jeg vil ikke virke uvidende og inkompetent og beder derfor ikke om feedback.
 • Jeg vil ikke lyde negativ, og undgår derfor at kritisere.
 • Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning eller skabe forvirring, og undgår derfor at komme med idéer og forslag.
 • Hvis jeg kommer med forslag, ender det ofte med, at jeg får en ekstra opgave.
 • Når jeg er budbringer, har jeg også et medansvar for den videre proces, der måske ender som en fiasko.
 • Jeg har ikke mod til at udstille min egen sårbarhed.

I hvor høj grad disse faktorer gør sig gældende afhænger af forventningen til responsen, altså den psykologisk sikkerhed.

Vi bidrager alle til kulturen på vores arbejdsplads, men ledere og ”de gamle erfarne” har en særlig rolle. Deres ageren og attitude er derfor vigtig. En udpræget ”jeg har styr på det hele”-holdning, kan virke skræmmende for de mindre erfarne.

Joblife hjælper med at styrke den psykologiske sikkerhed

Hvis I ønsker at arbejde med emnet, kan vi hjælpe jer med bl.a.:

 • Kortlægning af den psykologiske sikkerhed
 • Facilitering af processer, der understøtter en kultur og omgangsform, der styrker den psykologiske sikkerhed
 • Introducere værktøjer, metoder og begreber
 • Idéudvikle og tilrettelægge en samlet indsatsplan
 • Evaluere forløbet

En erfaring med psykologisk sikkerhed fra Joblife

I forbindelse med at Joblife holdt oplæg om emnet psykologisk sikkerhed på en netværksdag for deltagere fra forskellige virksomheder oplevede vi, psykologisk sikkerhed udspille sig direkte.

Hver gang vi i starten stillede et spørgsmål til forsamlingen, var der ikke mange, der sagde noget, og hvis de gjorde, var for at bekræfte, hvor godt tingene stod til på netop deres arbejdsplads.

I forbindelse med opsamling efter en gruppedrøftelse om graden af den psykologiske sikkerhed, havde ingen lyst til at række hånden op. Da sagde oplægsholderen fra Joblife: ”Husk nu, vi snakker om psykologisk sikkerhed her – er der ikke nogen der ’tør’ sætte deres eget og virksomhedens image på spil til fordel for fællesskabets læring?” En af deltagerne rakte hånden op og fortalte om, hvor dårligt det stod til med den psykologiske sikkerhed derhjemme, og hvordan det direkte påvirkede trivslen, ulykkesstatistikken osv. Efter deltageren havde delt sin historie, skete der noget i rummet. Fingrene fór op og mange delte deres historier om, hvordan det stod til, og hvordan de kæmpede med udfordringer forårsaget af en lav psykologisk sikkerhed på de virksomheder, de kom fra.

Resten af dagen, der bestod af indlæg om mange andre emner, fik liv og deltagerne snakkede nu løs, uanset om det handlede om kemi, ergonomi eller bæredygtighed – selv i pauserne snakkede den ellers lavmælte gruppe løs med hinanden.

Den psykologiske sikkerhed viste sig at være afgørende for stemningen og adfærden i lokalet og den tog kun ganske lidt tid – og en stor portion mod – at få skabt.

Kilder