Skimmel og andre biologiske påvirkninger

I indeklimaet og arbejdsmiljøet kan personer blive udsat for generende og sundhedsskadelige svampe, bakterier og andre biologiske påvirkninger. Det er vigtigt at forebygge helbredspåvirkninger på kort og lang sigt til gavn for medarbejderne, virksomheden og samfundet.

I bygninger er skimmelsvampe et velkendt problem, hvis der opstår langvarig fugtpåvirkning. I arbejdsmiljøet er der arbejdspladser, hvor der er særligt fokus på smitsomme sygdomme pga. bakterier, svampe og vira – det gælder fx spildevandsanlæg, biobrændsel, skimmelmejerier, mikrobiologiske laboratorier med patogene bakterier og hospitalslaboratorier.

I Joblife har vi viden om og erfaring med:

 • Undersøgelse, gennemgang af bygninger samt forebyggelse af skimmelproblemer
 • Forebyggelse af helbredspåvirkninger på arbejdspladser i forhold til bakterier, svampe og andre mikroorganismer

Skimmelsvampe og bygninger

Vores rådgivning om skimmelsvampe kan omfatte:

 • Kortlægning af gener og symptomer
 • Screening / kortlægning af skimmel i bygninger og årsager
 • Opfugtning
 • Afdækning af renoveringsomfang
 • Forskellige renoveringsmetoder
 • Rengøring efter renovering
 • Kontrol af bygninger efter en renovering og rengøring
 • Undervisning om skimmelsvampe og sundhedsrisici

Biologiske påvirkninger i arbejdsmiljøet

Vores rådgivning kan omfatte:

 • Uddannelse om risici, helbredspåvirkninger og forebyggelse
 • Indretning af arbejdspladser, så påvirkninger minimeres eller fjernes
 • Udarbejdelse af procedurer til rengøring og kvalitetskontrol
 • Rådgivning om brug af personlige værnemidler