Teknisk arbejdsmiljø

Teknisk arbejdsmiljø er en fælles overskrift over en lang række af fysiske arbejdsmiljøemner. Listen over emner er lang, og de enkelte områder kan hver især have stor betydning for arbejdsmiljøet på vidt forskellige typer af arbejdspladser. Det fysiske arbejdsmiljø kan være påvirket af vejr og vind eller særlige krav til temperaturer, ventilation eller beskyttelse mod stråling.

Maskinerne, man arbejder ved, kan være mangelfuldt afskærmet, så man kan komme fysisk til skade eller blive udsat for skadelig stråling.
Der kan være områder, hvor det støver så meget med organisk eller metallisk støv, at der kan være risiko for en støveksplosion – både i selve produktionslokalet eller inde i ventilationssystemet. Det samme gælder for afdampning af fx opløsningsmidler.

I Joblife rådgiver og bistår vi virksomheder på en række områder indenfor det tekniske område, såsom:

 • Temperatur – varme og kulde
 • Træk og luftbevægelser
 • Ventilation – industriventilation, procesudsugning, komfortventilation, naturlig ventilation
 • Luftbalancer
 • Lys og belysning – lysadgang, lysstyrke, luminans
 • Indeklima
 • Støj og akustik og herunder lavfrekvent lyd
 • Vibrationer – helkrops og hånd/arm-vibrationer
 • Stråling – Elektromagnetiske felter, optisk stråling, røntgen, radonstråling m.v.
 • Fugt og luftfugtighed
 • Støv og partikler
 • ATEX – Eksplosive miljøer, zoneklassificering, ATEX-APV
 • Maskiner, udstyr og installationer – Maskinsikkerhed, CE-mærkning, El-sikkerhed m.v.

De enkelte områder kan hver især være årsag til ulykker eller helbredspåvirkninger, som på sigt kan give nedslidning. De kan derved have store menneskelige omkostninger, ligesom det kan have store økonomiske omkostninger for virksomheden, når arbejdsmiljøet ikke er optimalt. Det kan derfor betale sig at forebygge, og det bedst allerede i projekteringsfasen ved at stille krav, som efterfølgende tjekkes efter en leverance. Men opstår gener og symptomer, så er det vigtigt at få årsagen kortlagt, så der kan sættes ind med effektive løsninger.

Joblifes konsulenter har stor ekspertise og erfaring med bl.a. at:

 • Formidle viden om helbredspåvirkninger indenfor de enkelte områder
 • Bidrage til opstilling af krav ved indretning af arbejdspladser – samt tjekke om en leverance lever op til kravene
 • Kortlægge årsagen til problemer og foretage tekniske målinger
 • Rådgive om løsninger på de enkelte områder
 • Uddanne arbejdsmiljøorganisationen og tekniske medarbejdere
 • Gennemgå maskiner og produktionsanlæg for fejl og mangler

Vi kan desuden tilbyde bl.a. projektering af ventilationsanlæg, akustikløsninger m.v.i samarbejde med Joblifes øvrige divisioner.